lotnictwo i kosmonautyka studia

Lotnictwo i kosmonautyka studia - kierunek studiów

Obecnie lotnictwo i kosmonautyka to jedne z najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu. Co ważniejsze jest to rynek, który rozwija swoje skrzydła także w Polsce. Takie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sprawia, że nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w tej branży. Jeżeli zatem interesujesz się przestrzenią powietrzną to Lotnictwo i kosmonautyka może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka? Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonauyka kształcą w zakresie podstaw teoretycznych w obszarze nauk społecznych, a w szczególności dyscyplin naukowych o obronności, bezpieczeństwie, zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, które dotyczą zasad i problemów funkcjonowania instytucji i organizacji lotniczych, a także struktur bezpieczeństwa państwa. Zdobędziesz też wiedzę z takich dziedzin jak: matematyka, informatyka czy fizyka, a także grafika inżynierka oraz aerodynamika. Dodatkowo zdobędziesz umiejętności miękkie niezbędne do pełnienia roli managera, dzięki którym będziesz w stanie wykorzystać metody i techniki organizowania, koordynowania, kontrolowania oraz motywowania w instytucjach i organizacjach lotniczych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Lotnictwo i kosmonautyka? Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego. Co więcej będziesz mógł także posiadać umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a szczególnie tych, które realizujących zadania dla lotnictwa. Będziesz mógł pracować w lotnictwie cywilnym, służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy czy zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego. Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, jeżeli zatem jesteś zainteresowany tematem lotnictwa to może być kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując lotnictwo i kosmonautykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • matematyki stosowanej niezbędną do zrozumienia i wykorzystania formalizmu matematycznego stosowanego do opisu podstawowych zjawisk termomechanicznych i elektrycznych, a także przeprowadzania podstawowych obliczeń związanych z zagadnieniami projektowania i modelowania układów technicznych,
  • struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych w zakresie umożliwiającym zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach technicznych oraz zasad działania typowych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych; zna ogólne zasady pomiarów wielkości fizycznych oraz metody analizy ich wiarygodności i błędów pomiarowych,
  • ogólnych podstaw automatyki i sterowania, w tym dotyczącą rodzajów i struktur układów sterowania, elementów układów regulacji, podstaw modelowania układów dynamicznych, projektowania i analizy liniowych układów regulacji,
  • programowania komputerów, ma podstawową wiedzę w zakresie prowadzania i walidacji obliczeń inżynierskich na komputerach, zna podstawowe algorytmy numeryczne matematyki stosowanej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Absolwent kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w lotnictwie cywilnym,
  • pracownik służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy,
  • pracownik w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest przez:

Studia wojskowe

Studia cywilne

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest przez:

Lotnictwo i Kosmonautyka

Politechnika Opolska

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest przez:

Wydział Mechaniczny PO

Politechnika Poznańska

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest przez:

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PP

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest przez:

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechnika Warszawska

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest przez:

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest przez:

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Popularne artykuły dla kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

Komentarze (0)