Aktywność w procesie starzenia

Aktywność w procesie starzenia

Aktywność w procesie starzenia studia

Aktywność w procesie starzenia studia - kierunek studiów

Promocja zdrowia wśród osób starszych to niezwykle istotny aspekt społeczeństwa starzejącego się, które przeważa w większości krajów Europy. Dlatego też istotne jest wykształcenie specjalistów wykształconych w tym zakresie. Studia skierowane są do osób chcących pomagać ludziom starszym i mają ku temu właściwe kompetencje społeczne. Jeżeli zatem szukasz ciekawych studiów magisterskich to Aktywność w procesie starzenia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Aktywność w procesie starzenia? Jest wiele argumentów przemawiających za zwiększeniem aktywności wśród osób starszych. Z tego powodu istotna jest właściwa promocja ruchu w tej grupie wiekowej. Program kształci w zakresie medycyny oraz psychologii, co pozwoli Ci na pełne określenie problemu zdrowotnego pacjenta. Obce nie będą Ci także zagadnienia z komunikacji interpersonalnej, dzięki czemu lepiej będziesz w stanie rozpoznać problem w sferze rodzinnej oraz społecznej.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Aktywność w procesie starzenia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w centrach rekreacji, uzdrowiskach, ośrodkach SPA i hotelach, w klubach i stowarzyszeniach sportu, rekreacji i kultury fizycznej, w zakładach opieki społecznej oraz organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia. Jeżeli zatem myślisz o pracy ze starszymi ludźmi to Aktywność w procesie starzenia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aktywność w procesie starzenia


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • medycyny oraz psychologii,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • dysfunkcjach narządu ruchu oraz chorób wewnętrznych,
  • funkcjonowania w społeczeństwie osób starszych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aktywność w procesie starzenia


Absolwent kierunku aktywność w procesie starzenia znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik w centrach rekreacji,
  • pracownik w różnych stowarzyszeniach sportu,
  • pracownik w ośrodkach rekreacji i kultury fizycznej,
  • pracownik w zakładach społecznych,
  • pracownik w organizacjach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku aktywność w procesie starzenia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Studia II stopnia

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA

Zobacz inne kierunki Opieka społeczna

Komentarze (0)