Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną studia

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną studia - kierunek studiów

Ośrodki kulturowe potrzebują osób, które posiadają wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do przekazywania dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom. Studia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną skierowane są do osób, które mają głowę pełną pomysłów i chętnie współpracują oraz pomagają ludziom. Jeżeli zatem posiadasz właściwe kompetencje społeczne to Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną? W programie studiów znajdziesz zajęcia metodyczne, teoretyczne oraz praktyczne, co przygotuje Cię do wykonywanego zawodu. Będziesz w stanie analizować potrzeby w środowisku, uczestniczyć w kulturze współczesnej oraz projektować diagnozy społeczne. Do tego konieczne będą umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także pracy animacyjnej z różnymi grupami wiekowymi. Co więcej, zdobędziesz wiedzę o nowych mediach, kulturze oraz sztuki w sakli lokalnej oraz krajowej.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach opiekuńczych i wychowawczych, domach pomocy społecznej, organizacjach młodzieżowych czy centrach pomocy rodzinie. Praca będzie także na Ciebie czekać w ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach edukacyjnych, samorządach lokalnych i administracji państwowej, organizacjach pozarządowych. Jeżeli zatem chcesz pracować z ludźmi to Animacja społeczno-kulturalna z edkuacją kulturalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując animację społeczno-kulturalną z edukacją kulturalną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • analizy potrzeb oraz problemów w danym środowisku,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • pracy animacyjnej wykorzystującej komunikację środowiskowej,
  • metod kształcenia różnych grup społecznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Absolwent kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach opiekuńczych,
  • pracownik w organizacjach młodzieżowych,
  • pracownik w centrach pomocy rodzinie,
  • pracownik w placówkach edukacyjnych,
  • pracownik w instytucjach kulturowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Język polski, Język obcy, dwa przedmioty do wyboru przez kandydata.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek animacja spoŁeczno-kulturalna z edukacjĄ kulturalnĄ prowadzony jest przez:

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ

Popularne artykuły dla kierunku ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)