Migracje międzynarodowe studia

Migracje międzynarodowe studia - kierunek studiów

W obecnej sytuacji dotyczącej imigrantów zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie migracji nieustannie rośnie. Dzięki tym studiom zdobędziesz wszechstronną wiedzę o przyczynach i skutkach migracji, a także będziesz w stanie rozwiązywać problemy pojawiające się w ramach tego globalnego problemu. Jeżeli zatem interesuje Cię sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna oraz ich skutki to Migracje międzynarodowe mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Migracje międzynarodowe? Zdobędziesz bogatą i zróżnicowaną wiedzę na temat współczesnych migracji międzynarodowych. Dowiesz się o ich skali, strukturze oraz kierunkach i typach migracji. Obce nie będą Ci zagadnienia dotyczące współczesnych migracji: powodów i skutków w wymiarze społecznych, ekonomicznych i kulturowych, przemieszczania się dla jednostki, rodziny, społeczeństwa oraz państwa, skali oraz kierunków i typów migracji czy obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z pobytem i pracą. Jednym zdaniem staniesz się prawdziwym ekspertem w dziedzinie migracji międzynarodowych!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Migracje międzynarodowe? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucji zajmującej się cudzoziemcami. Mogą to być na przykład placówki służb publicznych, między innymi: administracji państwowej, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych zajmujących się społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji międzynarodowych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Migracje międzynarodowe mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując migracje międzynarodowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • procesów migracji międzynarodowych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie,
  • powodów oraz skutków: społecznych, ekonomicznych i kulturowych przemieszczania się dla jednostki, rodziny, społeczeństwa oraz państwa, skali oraz kierunków i typów migracji, obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z wjazdem, pobytem i pracą,
  • procedur wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej,
  • polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności imigranckich obecnych w Polsce,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku migracje międzynarodowe

Absolwent kierunku migracje międzynarodowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach rządowych,
  • specjalista w instytucjach pozarządowych,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku migracje międzynarodowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Migracje międzynarodowe

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek migracje miĘdzynarodowe prowadzony jest przez:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)