Prawo europejskie studia

Prawo europejskie studia - kierunek studiów

Prawo europejskie to niezwykle istotne pojęcia w zakresie integracji międzynarodowej w Europie. Można je określić jak zbiór najważniejszych zagadnień dotyczących nauk prawnych, ale także nauk społecznych z szeroką perspektywą historyczną, polityczną, społeczną oraz kulturową. Jeżeli zatem chciałbyś studiować prawo, ale szukasz czego o bardziej zawężonym aspekcie to prawo europejskie może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo europejskie? Studia kształcą w zakresie nauk prawnych oraz politycznych wzbogaconych o terminologię z dziedziny nauk społecznych. Co więcej, obce nie będą Ci uwarunkowania integracji prawnej, politycznej oraz ekonomicznej Europy. Zdobędziesz także wiedzę z dziedziny genezy i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie interpretować zjawiska i procesy społeczne w różnych aspektach: prawnych, politycznych, kulturowych oraz ekonomicznych. Oprócz wiedzy teoretycznej przewidziane są także zajęcia, na których będziesz mógł poprawić swoje umiejętności komunikacyjne poprzez przygotowanie prezentacji czy wystąpień. Takie połączenie powinno zapewnić Ci ciekawą pracę w zawodzie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo europejskie? Studia przygotują Cie do pracy w administracji państwowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, ale także w organach Unii Europejskiej czy podmiotach z nią współpracujących. Co więcej, pracę będziesz mógł podjąć w placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to prawa europejskie może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo europejskie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk prawnych oraz politycznych, terminologii używanej w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oraz polityki,
  • strukturach oraz instytucjach Unii Europejskiej,
  • zasadach stanowienia oraz stosowania prawa, systemu prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego,
  • pozyskiwania danych, właściwe dla nauk prawnych i innych nauk społecznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy zachodzące w Europie,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo europejskie

Absolwent kierunku prawo europejskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  • pracownik w administracji państwowej,
  • pracownik instytucji Unii Europejskiej,
  • pracownik w szeroko pojętych mediach,
  • pracownik w placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku prawo europejskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, WOS, historia, język obcy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku PRAWO EUROPEJSKIE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Prawo europejskie

PRAWO EUROPEJSKIE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)