Prawo zatrudnienia – kadry i płace

Prawo zatrudnienia – kadry i płace

Prawo zatrudnienia - kadry i płace studia

Prawo zatrudnienia – kadry i płace studia - kierunek studiów

Obecnie niezwykle istotna jest znajomość prawa w kontekście zatrudnienia osób na stanowiska. Taka wiedza umożliwia skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa. Studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace jest skierowane do osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub pracy w administracji państwowej. Jeżeli zatem jesteś osobą przedsiębiorczą to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zdobędziesz wiedzę na temat prawa podatkowego czy ubezpieczeń społecznych. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie naliczać wynagrodzenia czy rozliczać świadczenia pracownicze w tym rozliczenia dotyczące Zakładów Ubezpieczeń Społecznych czu urzędów skarbowych. Oprócz wiedzy teoretycznej nacisk będzie także kładziony na umiejętności praktyczne z zakresu przygotowywania dokumentacji,ewidencji pracowniczej oraz zarządzania kadrą. Obca nie będą Ci także obsługa informatycznych systemów kadrowo-płacowych. Jednym zdaniem, staniesz się specjalistą do spraw zatrudniania oraz zarządania pracownikami.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych. Może to dotyczyć nie tylko sektora publicznego, ale także prywatnego. Będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw polityki kadrowej, kadr i płac, zarządzania personelem oraz wynagrodzeniami, czy kadr personalnych. Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem jesteś osoba przedsiębiorczą i chciałbyś poznać prawny aspekt prowadzenia biznesu to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo zatrudnienia – kadry i płace


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prawa pracy: prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych,
  • przechowywania dokumentacji oraz ewidencji kadrowych,
  • obsługi informatycznych programów płacowych,
  • naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania świadczeń pracowniczych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace


Absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • specjalista do spraw polityki kadrowej,
  • specjalista do spraw zarządzania personelem,
  • specjalista do spraw human resources,
  • specjalista do spraw płac,
  • specjalista do spraw wynagrodzeń.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Prawo zatrudnienia – kadry i płace

PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Komentarze (0)