Psychologia studia

Psychologia studia - kierunek studiów

Psychologia to nazwa pochodząca od greckiego słowa oznaczającego „naukę o duszy”. To dziedzina, której nauki możemy napotkać w każdym aspekcie naszego życia. Opiera się głównie na socjologii, antropologii, fizjologii oraz biologii, a obecna psychologia podzielona jest na wiele gałęzi oraz działów, co daje niezwykle wiele możliwości dla absolwentów tego kierunku mający charakter jednolitych studiów magisterskich. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętne życie innych ludzi i cechujesz się umiejętnością zrozumienia ich problemów to psychologia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Psychika ludzka interesowała już największych myślicieli poprzednich epok, takich jak: Kartezjusz czy John Stuart Mill, ale zbieranie emirycznej wiedzy w tej dziedzinie zaczęło się w XIX wieku. Współczesna psychologia to niezwykle złożona dziedzina nauki obejmująca interdyscyplinarna wiedzę. Z tego też powodu efekty kształcenia na kierunku psychologia obejmują początkowo moduł podstawowy, dzięki któremu studenci zdobędą wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, metodologii badań, diagnozy psychologicznej oraz psychometrii. Kolejne semestry nauki to wybór swojej ścieżki kariery w dziedzinie psychologii stosowanych, do których należą: psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji czy psychologia edukacji. Możliwości jest dużo, więc każdy powinien znaleźć specjalizację, która będzie odpowiadać jego zainteresowaniom. Studia kształcą także w zakresie umiejętności praktycznych, co jest realizowane poprzez warsztaty, prowadzenie badań oraz praktyki w zawodzie.

Gdzie znajdziesz zatrudneinie jako absowlent kierunku psychologia? Po ukończeniu studiów będziesz posiadać kwalifikacje umożliwiające świadczenie usług psychologicznych. Pracę będziesz mógł podjąć w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych czy organizacjach samorządowych. Możliwości jest wiele, a obecny rynek daje perspektywy na ciekawą pracę w zawodzie. Jeżeli zatem chciałbyś zdobyć wiedzę w zakresie pomocy psychologicznej to psychologia może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • modułu podstawowego obejmującego psychologię ogólną, diagnostykę psychologiczną oraz korzystania z narzędzi diagnostycznych,
  • treści kierunkowych: osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej oraz psychometrii,
  • biologicznych podstaw zachowań, wprowadzenia do psychologii oraz historii myśli psychologicznej,
  • etyki zawodu psychologa,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia

Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • psycholog w placówkach ochrony zdrowia,
  • pracownik w ośrodkach opieki społecznej czy penitencjarnej,
  • psycholog w przedsiębiorstwach,
  • pracownik w organizacjach samorządowych,
  • psycholog w ośrodkach edukacyjnych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku psychologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku PSYCHOLOGIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Psychologia

PSYCHOLOGIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierunek psychologia prowadzony jest przez:

Psychologia

Uniwersytet Gdański

Kierunek psychologia prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Społecznych UG

Popularne artykuły dla kierunku PSYCHOLOGIA w dziale uczelnia

Popularne artykuły dla kierunku PSYCHOLOGIA w dziale miasto

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (1)

Kasia odpowiedz

Według mnie najlepiej studiować psychologię (i nie tylko :D) na medyku w Łodzi. Traktują tam studentów jak ludzi, nie to co na niektórych uczelniach. Ich strona: http://www.medyk.edu.pl/