Relacje międzykulturowe studia

Relacje międzykulturowe studia - kierunek studiów

Współcześnie jesteśmy świadkami bardzo ciekawego i dynamicznego procesu globalizacji. Coraz częściej słyszymy wyrażenie “globalna wioska” czy “obywatele świata”. Wynika to z postępu technologicznego. Telefony komórkowe, komputery pozwalają nam na natychmiastowy kontakt międzyludzki - nawet jeśli dwie osoby dzielą setki bądź tysiące kilometrów. Sprawia to również coraz bardziej zacieśniająca się siatka połączeń lotniczych, dzięki którym coraz częściej za mniejsze pieniądze możemy podróżować na drugi koniec świata i poznawać obce kultury, ludzi, ich historię i tradycje. Dzięki zdobyczom technicznym i technologicznym zaistniały możliwości nawiązywania relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym, militarnym. Uniwersytety wychodzą naprzeciw nowym potrzebom i tworzą nowe kierunki, aby wykształcić kompetentne kadry i specjalistów od mediacji. Jeżeli zatem jesteś osobą, która jest żywo zainteresowana poznawaniem nowych kultur, czuje się obywatelem świata i w przyszłości chciałaby współpracować międzynarodowo - studia na kierunku relacje międzykulturowe mogą być najodpowiedniejszymi dla Ciebie!

Program takich studiów oferuje interdyscyplinarne połączenie materiałów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, co pozwala studentom na rozumienie szybko przekształcającego się świata i grup społecznych. Celem tego konkretnego kierunku jest wykształcenie kompetentnych osób, które będą w stanie prowadzić dialog międzykulturowy oraz rozwiązywać konflikty na tle kulturowo-społecznym. Kierunek może mieć dwie specjalności takie jak komunikacja międzykulturowa czy mediacje i praca z mniejszością.

Jako student możesz uczęszczać na zajęcia takie jak wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych, socjologia, geografia regionów, antropologia kultury, historia kina światowego, religie świata, redakcja tekstów naukowych, międzykulturowe badania porównawcze, cywilizacje współczesne, media globalne, współczesne stosunki etniczne i wiele innych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując relacje międzykulturowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interakcji międzykulturowych
 • kompetencji społecznych
 • socjologii
 • filozofii
 • szeroko pojętej kultury światowej (kino, literatura, sztuka)
 • redakcji tekstów naukowych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku relacje międzykulturowe

Absolwent kierunku relacje międzykulturowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych ds. imigrantów
 • organizator życia kulturalnego w muzeach
 • ambasadach
 • konsulatach
 • turystyce
 • wydawnictwach

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku relacje międzykulturowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Relacje międzykulturowe

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek relacje międzykulturowe prowadzony jest przez:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)