Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia grup dyspozycyjnych studia

Socjologia grup dyspozycyjnych studia - kierunek studiów

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia. Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.

Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną, a w szczególności tematyką zapewniania bezpieczeństwa w społeczeństwach oraz masz pewnego rodzaju zmysł techniczny; tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania. Studia te są odpowiedzią na współczesny system życia człowieka w świecie antropotechnicznym (człowiek-technika-otoczenie) oraz na braki specjalistów w tym sektorze.

Przykładowymi specjalizacjami tego kierunku - w zależności od wybranej uczelni - mogą być dyspozycyjne systemy cywilne, dyspozycyjne systemy paramilitarne czy dyspozycyjne systemy militarne. Studia te obejmują problematykę infrastruktury krytycznej takie jak urządzenia, obiekty, instalacje i systemy cybernetyczne, systemy dostaw energii, paliwa, łączności; problematykę działania paramilitarnych służb specjalnych, zakresu oceny ryzyka i zagrozeń zewnętrznych państwa, terroryzmu, stosunków wojskowych. Dowiesz się zatem na tym kierunku jak skutecznie zapobiegać sytuacjom kryzysowym dotykającym społeczeństwo, ale i jak działać w momencie, gdy chwile zagrożenia już nadejdą.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię grup dyspozycyjnych


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ochrony ludności w czasie klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych
  • diagnozowania problemów etnicznych i migracyjnych
  • problematyki przestępczości zorganizowanej
  • systemów dostaw energii i łączności
  • współpracy służb w miejscu zagrożenia

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia grup dyspozycyjnych


Absolwent kierunku socjologia grup dyspozycyjnych znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • służbach i formacjach militarnego systemu bezpieczeństwa
  • służbach i formacjach paramilitarnego systemu bezpieczeństwa
  • służbach i formacjach cywilnego systemu bezpieczeństwa
  • służbach międzynarodowych bezpieczeństwa
  • instytucjach zarządzania kryzysowego

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Socjologia grup dyspozycyjnych

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek socjologia grup dyspozycyjnych prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Społecznych UWr

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)