Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna studia

Socjologia stosowana i antropologia społeczna studia - kierunek studiów

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia. Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.

Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą o umyśle humanistycznym, komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną, tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś empatyczny, otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania. Aby być w pełni zadowolonym studentem, który lubi to, czego się uczy, musisz być osobą, która aktywnie angażuje się w pomoc społeczną oraz socjalną, ponieważ na tym polega socjologia stosowana.

Student zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu identyfikowania i diagnozowania problemów i zjawisk społecznych, będzie potrafił przeprowadzić analizę socjologiczną w powiązaniu do różnych zjawisk antropologicznych, ekonomicznych czy politycznych; ponad to będzie umiał bardzo dobrze współpracować w mniejszych i większych grupach czy zespołach badawczych. Przykładowymi specjalizacjami mogą być: antropologia współczesności: badanie i animacja kultury, ekspertyza społeczno-obyczajowa, zarządzanie kadrami, praca z dzieckiem i rodziną - profilaktyka, wsparcie, kompensacja; socjourbanistyka, organizacje pozarządowe czy antropologia polityki i historia idei. Oprócz przedmiotów przynależących stricte do specjalizacji, studentowi zostanie przekazana również wiedza ogólnohumanistyczna.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię stosowaną i antropologię społeczną


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • identyfikowania problemów społecznych
  • analizy socjologicznej
  • antropologii
  • współpracy w zespołach
  • polityki

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna


Absolwent kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • administracji publicznej
  • mediach
  • ośrodkach badania opinii publicznej
  • instytucjach reklamy i PR
  • instytucjach zajmujących się polityką społeczną 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Socjologia stosowana i antropologia społeczna

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna prowadzony jest przez:

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Popularne artykuły dla kierunku SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)