Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

bioinformatyka z biofizyką stosowaną studia

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną studia - kierunek studiów

W ostatnich latach na rynku pracy systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. W związku z tym utworzono nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów Bioinformatyka z biofizyką stosowaną by kształcić absolwentów w pełni przygotowanych do pracy w obszarze nauk ścisłych. Jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych, swoją karierę zawodową wiążesz z naukami przyrodniczym oraz cenisz nieustanną możliwość rozwoju swoich umiejętności to właśnie znalazłeś idealny kierunek dla siebie!

W ramach programu studiów magisterskich zaplanowano dwie drogi kształcenia bioinformatyczną oraz biofizyczną. Pierwsza z nich skupia się na nauce programowania oraz modelowania komputerowego, natomiast druga obejmuje wykorzystywania eksperymentalnych metod w obrazowaniu czy spektroskopii. Studia na kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną wychodzą naprzeciw potrzebom studentów i w związku z tym dają możliwość dopasowania zajęć do swoich zainteresowań, dlatego też możesz zdecydować się na obydwie ścieżki kształcenia! Duży nacisk położony jest na zdobywanie wiedzy w praktyce, zatem spodziewaj się dużej ilości ćwiczeń i zajęć w laboratoriach.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną? Zdobyte wiadomości z zakresu informatyki pozwolą Ci na podjęcie pracy w dziale IT. Natomiast jeśli lubisz badać i odkrywać nowe rzeczy, swoją karierę możesz rozpocząć w ośrodkach naukowo – badawczych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Tak naprawdę Twoje możliwości zatrudnienia po ukończeniu tych studiów są bardzo szerokie, dlatego nie zapomnij wziąć pod uwagę kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną przy wyborze dalszej drogi kształcenia!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Bioinformatykę z biofizyką stosowaną


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specjalistycznej terminologii, teorii i metodologii z zakresu archeologii
 • analizy i objaśniania dzieł różnych kultur
 • prawidłowej dokumentacji źródeł archeologicznych
 • znajomości dziejów społeczności z okresu starożytnego, średniowiecznego i nowożytnego
 • prawidłowego analizowania źródeł archeologicznych
 • posługiwania się odpowiednimi metodami badawczymi
 • znajomości języka obcego z zakresu archeologii na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną


Absolwent kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik firm IT
 • pracownik w ośrodkach naukowo – badawczych
 • pracownik firm z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej
 • pracownik placówek diagnostycznych wykorzystujących nowoczesne metody komputerowe
 • pracownik służb ochrony zdrowia

WYMAGANIA

Studia magisterskie – warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (min. tytuł licencjata) na dowolnym kierunku oraz przejście rozmowy kwalifikacyjnej (tylko dla osób, które nie ukończyły następujących kierunków studiów: informatyka, biofizyka, fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, chemia, chemia medyczna, biotechnologia, biochemia, inżynieria biomedyczna)

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek bioinformatyka z biofizyką stosowaną prowadzony jest przez:

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Komentarze (0)