Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe

Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Dlaczego powinieneś podjąć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia? Po pierwsze zdobędziesz wszechstronną wiedzę w tej dziedzinie. Po drugie przygotują Cię do wyzwań czekających na stanowisku menedżera. Po trzecie nauczysz się podejmować decyzje i działania reorganizacyjne. Dlatego koniecznie zapoznaj się z poniższym opisem, a sam zrozumiesz, że jest to idealna propozycja dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów podyplomowych? Na zajęciach zapoznasz się systemem ochrony zdrowia w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Rozwiniesz umiejętności w obszarze kierowania placówkami służby zdrowia oraz zatrudnionym w nich personelem. Oprócz tego program studiów obejmuje tematy związane z finansami i rachunkowością, marketingiem oraz finansowaniem tego typu placówek z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł. Czego jeszcze możesz oczekiwać? Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz również niezbędną wiedzę z prawa, jak również poznasz zasady przeprowadzania zamówień publicznych. Dzięki różnorodności tematyki zajęć otrzymasz kompleksowe wykształcenie związane z ochroną zdrowia!

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia nie powinieneś mieć trudność z podjęciem pracy w zakładach opieki zdrowotnej w działach administracji. Jeśli zawodowo jesteś związany z ochroną zdrowia to uzyskując dodatkowe kompetencje możesz starać się o stanowisko kierownika placówek służby zdrowia. Oprócz tego, dzięki nowej wiedzy i umiejętnościom, zatrudnienie znajdziesz również w firmach zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi. Jak sam zdążyłeś zauważyć, możliwości kształcenia oraz zawodowe są szerokie, dlatego studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia to idealna propozycja dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie w ochronie zdrowia


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • znajomości zagadnień związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością
  • dysponowania wiadomościami z obszaru etyki w ochronie zdrowia
  • rozumienia zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych
  • identyfikowania czynników negatywnie wpływających na system ochrony zdrowia oraz podejmowania działań zaradczych
  • kierowania placówkami i personelem
  • współpracy z instytucjami administracji rządowej oraz samorządowej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia


Absolwent kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • kierownik jednostek służby zdrowia
  • pracownik placówek ubezpieczeń zdrowotnych
  • pracownik instytucji opieki zdrowotnej

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA – STUDIA PODYPLOMOWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA – STUDIA PODYPLOMOWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Kierunek zarzĄdzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe prowadzony jest przez:

Wydział Zarządzania UW

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Kierunek zarzĄdzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe prowadzony jest przez:

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunek zarzĄdzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe prowadzony jest przez:

Wydział Ekonomii UE w Katowicach

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Komentarze (0)