zdrowie publiczne studia

Zdrowie publiczne studia - kierunek studiów

W ostatnich latach dyscyplina jaką jest zdrowie publiczne niezwykle się rozwinęła. Nie ma czemu się dziwić – dobrze funkcjonujące systemy opieki zdrowotnej eliminują negatywne czynniki, które nieustannie się pojawiają w życiu każdego człowieka. Jednak by tak się stało, potrzeba wykształconych specjalistów w tej dziedzinie, którzy będą potrafili zadbać o nasze zdrowie. Jeśli interesujesz się naukami medycznymi, społecznymi i oczekujesz szerokich perspektyw zawodowych to jedynym rozwiązaniem jest podjęcie studiów na kierunku Zdrowie publiczne!

Wiele uczelni w Polsce umożliwia studiowanie tego kierunku, dlatego program oraz wybór specjalności jest indywidualny dla każdego uniwersytetu. Jednak mimo tych różnic, możesz spodziewać się, że na zajęciach zdobędziesz wiedzę dotyczącą ochrony zdrowia, rozpoznawania czynników środowiskowych, społecznych, demograficznych oraz także psychologicznych, które wpływają na stan naszego zdrowia. Zapoznasz się również z zasadami opracowywania programów profilaktycznych, jak również zostaną zaprezentowane wiadomości z obszaru nauk ekonomicznych.

Absolwenci studiów na kierunku Zdrowie publiczne mogą się cieszyć szeroką gamą możliwości zatrudnienia. Po uzyskaniu dyplomu, będziesz mógł pracować w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej, których głównym zadaniem jest ochrona i promowanie zdrowia.

Jako wykwalifikowany specjalista w tej dziedzinie, zatrudnienie znajdziesz także w firmach farmaceutycznych, centrach medycznych czy instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych. Możesz również zajmować się tworzeniem programów profilaktycznych lub edukacją prozdrowotną. Nie da się zaprzeczyć, że studia na kierunku Zdrowie publiczne zaskakują zawodowymi perspektywami, zatem wszystkie wątpliwości odnośnie tego wyboru powinny w tym momencie zniknąć!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zdrowie publiczne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości prawa z obszaru zdrowia publicznego
 • znajomości systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz zasad współpracy między różnymi instytucjami administracji samorządowej
 • identyfikowania czynników zagrażających zdrowiu oraz zapobiegania ich występowaniu
 • tworzenia programów profilaktycznych, społecznych oraz zdrowotnych dopasowanych do aktualnego problemu
 • dysponowania wiadomościami dotyczącymi systemu ubezpieczeń w Polsce
 • przeprowadzania badań epidemiologicznych oraz opracowywania uzyskanych wyników
 • znajomości języka obcego w stopniu zaawansowanym
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zdrowie publiczne

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik centrów medycznych
 • pracownik administracji instytucji medycznych
 • pracownik jednostek administracji państwowej oraz samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia
 • pracownik instytucji ubezpieczeń zdrowotnych
 • pracownik przemysłu farmaceutycznego

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zdrowie publiczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Zdrowie publiczne

ZDROWIE PUBLICZNE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek psychologia zdrowia prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek zdrowie publiczne prowadzony jest przez:

Wydział Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek zdrowie publiczne prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

Popularne artykuły dla kierunku ZDROWIE PUBLICZNE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Medyczne

Komentarze (0)