Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie kierunek studiów

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie to możliwość nauki języka greckiego i łacińskiego. To okazja poznania starożytnej literatury i kultury. To również szansa zrozumienia wpływu dawnych czasów na dzisiejszą rzeczywistość. Jeśli interesuje Cię ta tematyka i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze, to nic prostszego! Wystarczy, że wybierzesz studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie. Zatem zapoznaj się z poniższym opisem!

W ramach studiów będziesz uczęszczać na zajęcia z historii literatury greckiej i łacińskiej. Zapoznasz się z kulturą antyczną, jak również zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu językoznawstwa. Oprócz tego będziesz mógł nauczyć się języka greckiego i łacińskiego, co z pewnością pomoże Ci w poznawaniu dzieł literackich. Czego jeszcze możesz się spodziewać? Uczęszczając na zajęcia rozwiniesz także umiejętności edytowania tekstów oraz poznasz najważniejsze starożytne nurty filozoficzne.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu studiów? Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą Ci na znalezienie zatrudnienia w rożnego rodzaju instytucjach kulturalnych, jak również nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem pracy w wydawnictwach i redakcjach prasowych. Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji, możesz pracować jako nauczyciel języka greckiego oraz łacińskiego.

Zatem jeśli chcesz się kształcić w obszarze nauk humanistycznych jesteś zainteresowany poznawaniem dzieł największych mistrzów literatury oraz zależy Ci na poznaniu tajemnic antycznego świata, koniecznie wybierz studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorska!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • dysponowania podstawowymi wiadomościami dotyczącymi literatury oraz kultury starożytnej
  • znajomości języka łacińskiego oraz greckiego
  • znajomości starożytnych myśli filozoficznych
  • rozumienia wpływu kultury antycznej na dzisiejszą rzeczywistość
  • tłumaczenia tekstów z języka greckiego oraz łacińskiego
  • wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie


Absolwent kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik instytucji kulturalnych
  • pracownik wydawnictw
  • pracownik redakcji prasowych
  • nauczyciel języka łacińskiego oraz greckiego

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, historia sztuki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Kierunek filologia klasyczna i studia ŚrÓdziemnomorskie prowadzony jest przez:

Wydział Polonistyki UW

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek filologia klasyczna i studia ŚrÓdziemnomorskie prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny

Popularne artykuły dla kierunku FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Komentarze (0)