Licea w Świdnicy

Licea w Świdnicy

Licea Świdnica

Licea w Świdnicy zachęcają gimnazjalistów do podjęcia nauki w ich murach poprzez interesujące kierunki kształcenia. Szkoły współpracują z uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet Wrocławski, ASP, Uniwersytet Przyrodniczy i Wyższa Szkoła Oficerska, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania na warsztatach twórczych oraz poprzez udział w zajęciach praktycznych i wykładach. Klasę humanistyczno-filmową w I LO wspiera grupa ATM, która jest producentem programów telewizyjnych. Dzięki jej wsparciu najlepsi uczniowie zostają jej stypendystami. Uczniowie II LO w Świdnicy biorą udział w wymianie międzynarodowej z włoską szkołą. III LO przedstawia uczniom i kandydatom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dla osób zainteresowanych mediami, radiem lub muzyką w szkole funkcjonuje profesjonalne studio nagrań. Osoby, które interesują się sztuką teatralną korzystać mogą ze sceny, a osoby które lubią śpiewać mogą dołączyć do szkolnego chóru PRYMA VOCE. 

1. Licea w Świdnicy

Licea Świdnica


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

I Liceum Ogólnoksztłcące im. J. Kasprowicza

 • Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, chemia, przedmiot do wyboru
 • Klasa humanistyczno- filmowa - rozszerzona historia, język polski, przedmiot do wyboru
 • Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka, przedmiot do wyboru
 • Klasa językowo- geograficzna - rozszerzona geografia, język angielski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
ul. Pionierów 30
58-100 Świdnica
(74) 852-25-16
kasprowicz@kasprowiczanie.com
 
 
bd

II Liceum Ogólnokształcące 

 • Klasa 1A - matematyczno-fizyczna (politechniczna)- rozszerzona matematyka, fizyka/geografia/chemia, język angielski/informatyka
 • Klasa 1B- biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, chemia, fizyka/geografia/ matematyka
 • Klasa 1C- przyrodniczo-matematyczna- rozszerzona biologia, matematyka/ język angielski, geografia fizyka/ chemia/ informatyka
 • Klasa 1D- humanistyczna- rozszerzona historia, język polski
 • angielski
 • niemiecki
ul. Równa 11
58-100 Świdnica
(74) 852 05 73
iilosw@wp.pl
bd

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowksiej- Curie

 • Klasa humanistyczna- rozszerzony język polski, historia, przedmiot do wyboru
 • Klasa architektoniczna- rozszerzona matematyka, historia sztuki, przedmiot do wyboru
 • Klasa artystyczna- rozszerzona historia sztuki, język polski, przedmiot do wyboru
 • Klasa przyrodnicza- rozszerzona geografia, biologia, przedmiot do wyboru
 • Klasa policyjna- rozszerzona mateamtyka, język angielski, przedmiot do wyboru
 • Klasa wojskowa- rozszerzona matematyka, język angielski, przedmiot do wyboru
 • angielski
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica
(74) 852 01 01
sekretariat@lo3.net.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)