Licea w Złotoryi

Licea w Złotoryi

Licea Złotoryja

Szkoły średnie w Złotoryi zachęcają uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum do kontynuowania nauki w ich placówkach. LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących proponuje uczniom trzy kierunki kształcenia: klasę biologiczno-chemiczną, klasę europejską oraz klasę informatyczną. Osoby, które uczą się w tym liceum mają możliwość skorzystania z laboratorium na Uniwesytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz mogą wziąć udział w zajęciach z zakresu ochrony środowiska. Szkoła bierze udział w międzynarodowych projektach umożliwiających wyjazdy na obozy językowe. Dodatkowo uczniowie mogą rozwijać swoje informatyczne zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach z programowania, algorytmiki i grafiki komputerowej. LO wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych oferuje klasy skoncentorwane wokół służb mundurowych. Kandydaci mogą wybierać spośród profili: strażacki, policyjny, wojskowy. Uczniowie, którzy wybiorą tę ścieżkę kariery będą uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach z przysposobienia obronneg prowadzonych przez kadrę oficerską. Chętne osoby mogą skoczyć ze spadochronem. Po klasach o specyfikacji mundurowej uczniowie zapoznani będą z musztrą, taktyką oraz terenoznawstwem. Po pierwszej klasie uczniowie wyjeżdzają na obóz wojskowy.

1. Licea w Złotoryi

Licea Złotoryja


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnoksztłcące im. Jana Pawła II w ZSO

  • Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, chemia, język angielski
  • Klasa eurpejska- rozszerzony język angielski, język hiszpański
  • Klasa informatyczna- rozszerzona matematyka, przedmioty informatyczne
  • angielski
  • hiszpański
ul. Kolejowa 4
59-500 Złotoryja
(76) 878 33 44
(76) 878 36 31
lozloto@poczta.onet.pl
 
 
bd

Liceum Ogólnokształcące w ZSZ

  • Klasa strażacka
  • Klasa wojskowa
  • Klasa policyjna
  • angielski
ul. Wojska Polskiego 50
59-500 Złotoryja
(76) 878 36 47
509 960 557
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)