Licea w Kamiennej Górze

Licea w Kamiennej Górze

Licea Kamienna Góra

Gimnazjaliści z Kamiennej Góry, którzy stoją przed trudną decyzją wyboru dalszej ścieżki edukacji, mogą skierować swoje wnioski o przyjęcie do czterech klas miejscowego LO. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Liceum współpracuje z uniwerystetami znajdującym się w Kamiennej Górze i Jeleniej Górze. Uczniowie mają możliwość wyjazdu do Niemiec na wymianę młodzieży, praktyczną naukę języka niemieckiego oraz poznanie kultury sąsiadów. LO planuje otworzyć 4 klasy o profilach: politechniczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, lingwistyczno- turystyczny z elemenatmi realioznawstwa (ogół informacji dotyczących zjawisk społecznych i kulturowych).

1.Licea w Kamiennej Górze

Licea Kamienna Góra

profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnoksztłcące w ZSO

  • Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka, przedmiot uzupełniający
  • Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, chemia, matematyka, przedmiot uzupełniający
  • Klasa humanistyczna- rozszerzony język polski, historia, WOS,przedmiot uzupełniający
  • Klasa lingwistyczno- turystyczna z elementami realioznawstwa- rozszerzony język polski, język obcy, geografia, przedmiot uzupełniający
  • angielski
  • niemiecki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
58-400 Kamienna Góra
(75) 645 01 82
zso@kamienna-gora.pl
bd
 

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)