Licea w Sępólnie Krajeńskim

Licea w Sępólnie Krajeńskim

Licea Sępólno Krajeńskie

W 3-letnim cyklu kształcenia liceum w Sępólnie Krajeńskim przygotuje uczniów do egzaminu maturalnego. Szkołą oferuje nowym uczniom trzy klasy pierwsze: medyczną, ekonomiczą oraz humanistyczno-prawną. Licealiści mogą wybrać dodatkowe przedmioty prowadzone na rozszerzeniu oraz mogą uczęszczać na nieobowiązkowe zajęcia z bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego współpracuje z Wojskową  Akademią Techniczną w Warszawie, Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Szkoła dla swoich uczniów oragnizuje wycieczki oraz spływy kajakowe.

1.Licea w Sępólnie Krajeńskim

Licea Sępólno Krajeńskie


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego

  • Klasa medyczna- rozszerzona biologia, chemia, język obcy
  • Klasa humanistyczno-prawna- rozszerzona historia, geografia, język obcy, język polski
  • Klasa ekonomiczna- rozszerzona matematyka, geografia, język obcy
  • angielski
  • niemiecki
ul. Młyńska 42
89-400 Sępólno Krajeńskie
(52) 388 21 54 
losepolnokancelaria@vp.pl
bd
 

 

{matura_kierunki}

Komentarze (0)