Licea w Strzelnie

Licea w Strzelnie

Licea w Strzelnie

Liceum w Strzelnie w ofercie edukacyjnej dla absolwentów gimnazjum przedstawia cztery możliwości rozwoju. Uczniowie, którzy interesują się językami, wybrać mogą klasę lingwistyczną z elementami dziennikarstwa, w której na poziomie rozszerzonym prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Klasa prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i z British Council. Szkoła przygotowała nowatorskie profile takie jak kalsa policyjna nauczana z bezpieczeństwem publicznym i elementami kryminalistyki. LO w Strzelnie organizuje wycieczki nie tylko krajowe, ale również zagraniczne. W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań, do których uczniowie mogą dołączyć, aby rozwijać swoje pasje. 
1. Licea w Strzelnie

Licea Strzelno


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnoksztłcące im. I Armii Wojska Polskiego

  • Klasa lingwistyczna z elementami dziennikarstwa- rozszerzony jęzk polski, język angielski, język niemiecki
  • Klasa prawnicza z elementami europeistyki- rozszerzona historia, WOS
  • Klasa przyrodniczo-sportowa z elementami ratownictwa medycznego- rozszerzona biologia, chemia, geografia
  • Klasa policyjna- bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminalistyki- rozszerzona geografia, WOS
  • angielski
  • niemiecki
ul. Gimnazjalna 7
88-320 Strzelno
(52) 318 95 67 
lostrzelno@kontakt.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)