Licea w Mogilnie

Licea w Mogilnie

Licea Mogilno

Liceum w Mogilnie wchodzące w skład Zespołu Szkół przygotowało interesującą ofertę dla kandydatów. Szkoła średnia proponuje absolwentom gimnazjum aż 11 kierunków rozwoju. W 3-letniej ofercie edukacyjnej znalazły się nowości takie jak profil trenersko-instruktorski z elementami zarządzania sportem, profil medialny oraz artystyczny. W LO w Mogilnie działa wiele kół zainteresowań, na których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje. Dla osób interesujących się radiem i mediami funkcjonuje szkolne radio Omega. Liceum prowadzi program stypendialny w ramach wyrówniania szans edukacyjnych oraz stypendium dla najbardziej uzdolnionych. 
1. Licea w Mogilnie

Licea Mogilno


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnoksztłcące w Zespole Szkól

Liceum o nachyleniu:

 • językowym
 • medialnym
 • politechnicznym
 • matematycznym
 • psychologicznym
 • biologiczno-chemicznym
 • podstawowym
 • artystycznym
 • filologiczno-prawnym
 • Business English
 • sportowo-rekreacyjnym
 • trenersko-instruktorskim z elementami zarządzania sportem
 • angielski
 • niemiecki
ul. Dworcowa 9
88-300 Mogilno
(52) 315 26 64  
zsmogilno@wp.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)