Licea w Golubiu-Dobrzyniu

Licea w Golubiu-Dobrzyniu

Licea Golub-Dobrzyń

Liceum w Golubiu-Dobrzyniu oferuje absolwentom gimnazjum pięć klas o zróżnicowanych kierunkach kształcenia. Klasa D podzielona jest na dwie grupy: klasę europejską, w której uczniowie mogą wybrać przedmiotuy dodatkowe takie jak historia XX wieku w jezyku angielskim czy edukację europejską oraz klasę mundurową, w której licealiści będą mogli nabyć umiejętności z zakresu strzelectwa, samoobrony, bezpieczeństwa narodowego i ratownictwa medycznego. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Liceum w Golubiu-Dobrzyniu bierze udział w wymianach młodzieży oraz w międzynarodowoym programie AIESEC. W szkole licealisci mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w kołach zainteresowań. Dla tych, którzy interesują się astronomią, powstała astrobaza.

1.Licea w Golubiu-Dobrzyniu

Licea Golub-Dobrzyń


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 im. Anny Wazówny

  • Klasa A- politechniczna- rozszerzona matematyka, język angielski, informatyka lub fizyka
  • Klasa B- biologiczno-chemiczna/matematyczna- rozszerzona biologia, chemia lub matematyka, jezyk angielski
  • Klasa C- humanistyczno-medialna- rozszerzony język polski, historia lub geografia, język angielski
  • Klasa D- europejska/ mundurowa- rozszerzona geografia, WOS, język angielski
  • Klasa E- językowa- rozszerzony język angielski, jezyk polski, drugi język obcy nowożytny
  • angielski
  • niemiecki
ul. PTTK 28
87-400 Golub-Dobrzyń
(56) 683 54 50
wazownasekretariat11@wp.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)