Licea w Brodnicy

Licea w Brodnicy

Licea Brodnica

W Brodnicy funkcjonują dwa licea, które zachęcają absolwentów gimnazjum do kontynuowania nauki na poziomie średnim w ich murach. Kandydaci stoją przed bardzo trudnym wyborem, który może mieć znaczący wpływ na wejście w dorosłość i przyszłe życie zawodowe. I LO im. Filomatów Ziemii Michałowskiej planuje otworzyć 7 klas o różnych profilach: medyczny, matematyczno-fizyczny, biznesowy, społeczno-prawny, medialno-dziennikarski, służb mundurowych, językowy. Na każdym z nich uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia uzupełniające, które mają poszerzyć wiedzę w określonym zakresie. W III LO w Brodnicy licealiści sami wybierają dwa przedmioty, których będą się uczyć w rozszerzonym wymiarze godzin. Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje talenty i pasje mogą dołączyć do jednego z wielu kół zainteresowań funkcjonujących w liceach.

1. Licea w Brodnicy

Licea Brodnica


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej

 • Klasa medyczna- rozszerzona biologia, chemia
 • Klasa matematyczno-fizyczna- rozszerzona matematyka, fizyka, język obcy
 • Klasa biznesowa- rozszerzona matematyka, geografia, język obcy
 • Klasa społeczno-prawna- rozszerzona historia, geografia, WOS, język obcy
 • Klasa medialno-dziennikarska- rozszerzony język polski, WOS, język angielski
 • Klasa służb mundurowych- rozszerzona geografia, WOS, język obcy
 • Klasa językowa- rozszerzony język polski, język angielski, język niemiecki
 • angielski
 • niemiecki
ul. Lidzbarska 14
87-300 Brodnica
(56) 498 20 16
 
 
 
bd

III Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 im. Karola Wojtyły

 • Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, dwa przedmioty do wyboru
 • Klasa dziennikarsko-prawnicza- rozszerzony język polski, dwa przedmioty wyboru
 • Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, dwa przedmioty do wyboru
 • Klasa bezpieczeństwa publicznego- rozszerzony język angielski, dwa przedmioty do wyboru
 • angielski
 • niemiecki
ul. Matejki 5
87-300 Brodnica
(56) 498 78 51
sekretzs1@o2.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)