Licea w Biłgoraju

Licea w Biłgoraju

Licea Biłgoraj

Biłgoraj jest miastem, w którym funkcjonują trzy szkoły średnie, które przedstawiły oferty dla absolwentów gimnazjum. Łącznie lokalne licea oferują kadydatom aż 15 klas pierwszych. Uczniwoie będą mogli rozwijać swoje zdolnosc ijęzykowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hispzańskiego. Najwięcej klas pierwszych planuje otworzyć LO im. ONZ., które ma już ponad 80-letnią tradycję. Szkoła współpracuje z Szkołą Główną Handlową, Wojskową Akademią Techniczną oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Licea w Biłgoraju biorą udział w licznych projektach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Najwyżej w rankingach z liceów w Biłgoraju plasuje się Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1. Licea w Biłgoraju

Licea Biłgoraj

profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II

 • Klasa reporterska- rozszerzony język polski, język angielski
 • Klasa biznesowa- rozszerzony WOS, język angielski
 • angielski,
 • niemiecki,
 • rosyjski
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
(84) 686 74 75
kgilo_bilgoraj@wp.pl
bd

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w ZSO

 • Klasa I A- architektoniczna- rozszerzona matematyka, fizyka
 • Klasa I B- politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski
 • Klasa I C- akademicka SGH- rozszerzona matematyka, geografia, jezyk angielski
 • Klasa I D- ekonomiczna- rozszerzona matematyka, geografia, jezyk angielski
 • Klasa I E- humanistyczna- rozszerzony język polski, historia, język angielski
 • Klasa I F- prawnicza- rozszerzona historia,, WOS, język polski
 • Klasa I G- medyczna- rozszerzona biologia, chemia, język angielski
 • Klasa I H-medyczna- rozszerzona biologia, chemia, matematyka
 • Klasa I I- mundurowa- rozszerzona matematyka, historia, język angielski
 • angielski,
 • niemiecki
 • rosyjski
 • francuski
 • hiszpański
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
609 003 979
(84) 686 04 42
bd

II Liceum Ogólnokształcące w ZSBiO

 • Klasa humanistyczno-psychologiczna- rozszerzony język polski, język angielski, biologia/ historia
 • Klasa ekonomiczna- rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
 • Klasa medyczna- rozszerzona biologia, chemia, język angielski
 • Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
 • angielski,
 • niemiecki
 • hiszpański
 • rosyjski
ul. Cegielniana 24
23-400 Biłgoraj
(84) 688 06 36
sekretariatzsb@wp.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)