Licea w Krapkowicach

Licea w Krapkowicach

Licea Krapkowice

Krapkowice są miastem, w którym Liceum Ogólnokształcące prowadzi nauczanie w trybie międzyoddziałowym. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami tworzą własne plany lekcji. Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Globe. Liceum ma bardzo dobrze wyposażone sale chemiczne i biologiczne. Uczniowie korzystać mogą ze studia nagrań oraz rozwijać swoje ziantersowanie mediami, uczestnicząc w nagraniach do telewizji i tworząc audycje radiowe. Osoby o innych zaintresowaniach mają mozliwość poszerzania swojej wiedzy na wielu kołach zainteresowań działających w szkole.

1. Licea w Krapkowicach

Licea Krapkowice


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Jana Kilińskiego

  • Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, chemia
  • Klasa matematyczno-informatyczna- rozszerzona matematyka, informatyka
  • Klasa menadżersko-społeczna- rozszerzona geografia, WOS
  • Klasa humanistyczno-językowa- rozszerzony język polski, WOS
  • angielski
  • niemiecki
ul. ks. Fr. Duszy
47-303 Krapkowice
(77) 466 32 02
zskilinski@powiatkrapkowicki.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)