Licea w Pińczowie

Licea w Pińczowie

Licea Pińczów

Osoby, które ukończyły szkołę gimnazjalną mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja. Szkoła ta proponuje nowym uczniom aż osiem klas pierwszych. Liceum w Pińczowie współpracuje z wieloma instytucjami takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jagielloński, a także z Akademią Marynarki Wojennej w Gdynii i Uniwersytetem Warszawskim. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego są bardzo aktywni fizycznie i biorą udział w wielu zawodach, osiągając przy tym sukcesy. Dodatkowo licealiści biorą udział w wielu projektach ogólnopolskich, dzięki którym podnoszą swoje umiejętności. Uczniowie, którzy zainteresowani są rozwijaniem swojej pasji skrzystać mogą z zajęć pozalekcyjnych funkcjonujacych w szkole.

1. Licea w Pińczowie

Licea Starachowice


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnoksztłcące im. Hugona Kołłątaja

  • Klasa akademicka- rozszerzona matematyka, fizyka, chemia, język angielski
  • Klasa matematyczno-fizyczna- z rozszerzoną matematyką, fizyką, chemią 
  • Klasa biologiczno-chemiczna- rozszerzona biologia, chemia
  • Klasa matematyczno-geograficzna- rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
  • Klasa humanistyczna- rozszerzony język polski, WOS, historia
  • Klasa dziennikarsko-prawna- rozszerzone dwa języki obce, jezyk polski
  • Klasa językowo-geograficzna- rozszerzona geografia, jezyk angielski
  • Klasa ogólna o charakterze sportowym- rozszerzony język angielski i dwa przedmioty do wyboru
  • angielski
  • niemiecki
ul. Nowy Świat 2
28-400 Pińczów
(41) 357 28 43
lopiczowdyrekcja@wp.pl
 
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)