Licea w Łomży

Licea w Łomży

Licea Łomża

Absolwenci gimnazjów muszą dokonać jednego z najtrudniejszych wyborów w swoim życiu. Muszą zadecydować, w której szkole ponadgimnazjalnej kontynuować swoją edukację. Łomża jest miastem, w którym wyboru nie ułatwia mnogość liceów- jest ich aż osiem. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopniciej znalazły się pośród dwudziestu pięciu najlepszych liceów w województwie podlaskim. Większość liceów w Łomży postawiło na tradycyjny system nauczania, w którym to zostały odgórnie ustalone przedmioty, których uczniowie uczyć się będą w rozszerzonym wymiarze godzin. Inne założenie w tej sprawie ma Akademickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Liceum Ogolnokształcące, gdzie uczniowie sami wybierają przedmioty, których chcą uczyć się na rozszerzeniu, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami na przyszłość. Szkoły ponadgimnazjalne w Łomży biorą udział w wielu projektach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Przykładem może być udział w programie Erasmus, dzięki któremu młodzież dostaje szansę wyjazdu za granicę i przetestowania swoich umiejętności lingwistycznych. Licea wychowały wielu finalistów i laureatów ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, a także innych konkursów. Licealiści, którzy chcą pogłębiać swoje zainteresowania mogą zapisać się na jedno z wielu kół proponowanych przez szkoły.

1. Licea w Łomży

Licea Łomża

profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

 • Klasa biologiczno-medyczna- rozszerzona biologia, chemia
 • Klasa matematyczno-fizyczna-rozszerzona matematyka, fizyka, język angielski
 • Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, fizyka, język angielski
 • Klasa społeczno-ekonomiczna- rozszerzony język angielski, geografia, historia lub matematyka
 • Klasa społeczno-prawna- rozszerzona historia, WOS, język angielski
 • Klasa medialno- lingwistyczna- rozszerzony język angielski, język obcy, język polski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski
ul. Bernatowicza 4
18-400 Łomża
(86) 216 37 17
zso.lomza@gmail.com
bd

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

 • Klasa 1A- medyczna I- rozszerzona biologia, chemia, język obcy
 • Klasa 1B- medyczna II- rozszerzona biologia, chemia, jezyk obcy
 • Klasa 1C- ekonomiczno-menadżerska- rozszerzona matemtyka, geografia, jezyk angielski
 • Klasa 1D- politechniczna- rozszerzona matematyka, język angielski, fizyka lub chemia
 • Klasa 1E- humanistyczno-prawnicza- rozszerzony język polski, jezyk angielski, historia lub WOS
 • Klasa 1F- holistyczna- rozszerzony język polski, język angielski, historia lub biologia
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
pl. Kościuszki 3
18-400 Łomża
(86) 216 27 50
2lolomza@onet.eu
bd

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK 

 • Klasa społeczna- rozszerzony WOS, geografia, język angielski
 • Klasa politechniczna- rozszerzona fizyka, matematyka
 • Klasa ekonomiczna- rozszerzona geografia, matematyka
 • Klasa medyczna- rozszerzona biologia, chemia
 • Klasa prawnicza- rozszerzona historia, WOS, język angielski
 • Klasa dziennikarska- rozszerzony język polski, WOS
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
ul. Senatorska 13
18-400 Łomża
(86) 216 67 20
 
bd

IV Liceum Ogólnokształcące w ZSTiO nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie

 • Klasa psychopedagogiczna-rozszerzony język polski, jezyk angielski, biologia
 • Klasa policyjna- rozszerzony język polski, język angielski
 • Klasa wojskowa- rozszerzona historia, język polski, język angielski
 • Klasa pożarnicza- rozszerzony język polski, język angielski, biologia
 • angielski
 • niemiecki
ul. Zielona 21
18-400 Łomża
(86) 216 52 18
zstio4@poczta.onet.pl
bd

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSEiO nr 6

 • Klasa humanistyczna- rozszerzony język polski, język angielski, WOS
 • angielski
 • niemiecki
ul. Kopernika 16 
18-400 Łomża
(86) 216 62 63
zselomza@poczta.onet.pl
bd

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

 • Klasa I A- mundurowa
 • Klasa I B- mundurowa
 • Klasa I C- ogólna
 • angielski
 • niemiecki
ul. Studencka 19
18-402 Łomża
(86) 215 02 49
asp@wsa.edu.pl
bd

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Uczniowie sami wybierają przedmioty rozszerzone
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
ul. Sadowa 12
18-400 Łomża 
(86) 216 36 57
kglolomza@wp.pl
bd

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka 

 • Klasa- techniki druku artystycznego
 • Klasa- projektowanie graficzne
 • Klasa- realizacje intermedialne
 • angielski
 • niemiecki
ul. Skłodowskiej-Curie 1
18-400 Łomża
(86) 218 84 19
sekretariat@lplomza.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)