Licea w Suwałkach

Licea w Suwałkach

Licea w Suwałkach

Suwałki są miastem, w którym absolwenci gimnazjum mogą wybierać spośród pięciu liceów, które w swojej ofercie edukacyjnej zaproponowały wiele różnorodnych profili nauczania. Trzy licea z wymienionych w poniższej tabeli znajdują się wśród dwudziestu pięciu najlepszych liceów w województwie podlaskim. Są to: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego, a także III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego. Większość szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach oferuje więcej niż pięć klas, do których kandydaci mogą składać podania o przyjęcie. Absolwenci gimnazjum, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, muszą przejść najpierw testy językowe sprawdzające poziom ich zaawansowania. Każde z liceów w Suwałkach zaoferowało swoim wychowankom przedmioty uzupełniające, które mają poszerzyć ich wiedzę. Licealiprograści, którzy chcą rozwijać swoje pasje i talenty mogą dołączyć do wielu kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych działających w szkołach. Licea biorą udział w wielu programach i projektach, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia. Szkoły ponadgimnazjalne współpracują z wieloma instytucjami np. I LO współpracuje z AGH, które objęło swoim patronatem jedną z tamtejszych klas.

1. Licea w Suwałkach 

Licea Suwałki

profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnckiej

 • Klasa 1A- matematyczno-fizyczna- rozszerzona matematyka, fizyka, język angielski
 • Klasa 1B- matematyczno-informatyczna- rozszerzona matematyka, informatyka, fizyka
 • Klasa 1C- biologiczno-chemiczna- roszerzona biologia, chemia, fizyka
 • Klasa 1D- humanistyczna- rozszerzony język polski, język angielski, historia
 • Klasa 1E- akademicka- rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
 • Klasa 1F- uniwersytecka- rozszerzona historia, geografia, WOS, język angielski
 • angielski
 • niemiecki
ul. Mickiewicza 3
16-400 Suwałki
(87) 566 56 26
sekretariat@1lo.suwalki.eu
bd

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego

 • Klasa 1A- biologiczno-chemiczna z łaciną medyczną- rozszerzona biologia, chemia, fizyka
 • Klasa 1B- matematyczno-informatyczna- rozszerzona matematyka, fizyka
 • Klasa 1C- humanistyczna z multimediami- rozszerzona historia, kultura antyczna, język łaciński, język polski
 • Klasa 1D- matematyczno-geograficzna- rozszerzona matematyka, geografia, WOS, język angielski 
 • Klasa 1E- matematyczno-chemiczna- rozszerzona matematyka, chemia
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
ul. Kościuszki 36/38
16-400 Suwałki
(87) 563 26 30
2losuwalki@op.pl
bd

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego

 • Klasa 1A- rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
 • Klasa 1B- rozszerzona biologia, chemia, matematyka
 • Klasa 1C- rozszerzona biologia, chemia, fizyka
 • Klasa 1D- rozszerzony język angielski, język polski, geografia
 • Klasa 1E- rozszerzona historia, WOS, język polski
 • Klasa 1F- rozszerzona geografia, matematyka, jezyk angielski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • hiszpański
 • rosyjski
ul. Noniewicza 83
16-400 Suwałki
(87) 566 34 98
sekretariat@zs1.suwalki.eu
bd

VI Liceum Ogólnokształcące w ZSSS IM. Jana Pawła II

 • Klasa z rozszerzonym językiem polskim, WOSem, historią
 • Klasa z rozszerzoną geografią, WOSem, matematyką
 • angielski
 • rosyjski
 • włoski
ul. Sejneńska 10
16-400 Suwałki
(87) 566 38 65
zsales@poczta.onet.pl
bd

VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 • Klasa 1A- rozszerzona biologia, chemia, język angielski
 • Klasa 1B- rozszerzona matematyka, geografia, język angielski
 • Klasa 1C- rozszerzony język polski, język angielski, historia
 • Klasa 1D- rozszerzona biologia, chemia, język angielski
 • Klasa 1E- rozszerzona matematyka, informatyka, język angielski
 • Klasa 1F- rozszerzony język angielski, język polski, historia
 • Klasa 1G- rozszerzona geografia, WOS, język angielski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • hiszpański
 • rosyjski
ul. Noniewicza 10 
16-400 Suwałki 
(87) 562 83 83
sekretariat7lo@pwsz.suwalki.pl
bd
przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)