Licea w Kętrzynie

Licea w Kętrzynie

Licea Kętrzyn

Absolwenci gimnazjum muszą dokonać jednej z najtrudniejszych decyzji w ich szkolnym życiu. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej wpłynąć może na przyszłe życie zawodowe oraz na wybór kierunku studiów. Osoby, które zdecydują się kontynuować edukację w liceum mogą złożyć wnioski o przyjęcie do jednego z dwóch liceów działających w Kętrzynie. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego oferuje uczniom aż pięć klas pierwszych: klasę politechniczno-inżynieryjną, menadżersko-biznesową, dziennikarsko-prawniczą, medyczną oraz lingwistyczną. Drguie liceum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej proponuje uczniom dwie klasy, z czego w jednej sami licealiśći wybierają przedmioty, których chcą się uczyć w rozszerzonym wymiarze godzin. Oba licea w Kętrzynie umożliwiają uczniom naukę trzech języków- języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

1. Licea w Kętrzynie

Licea Kętrzyn


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 • Klasa A- politechniczno-inżynieryjna- rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka
 • Klasa B- menadżersko-biznesowa- rozszerzona matematyka, geografia, WOS
 • Klasa C- dziennikarsko-prawnicza- rozszerzona historia, język polski, język angielski
 • Klasa D- medyczna- rozszerzona chemia, biologia, język angielski
 • Klasa E- lingwistyczna- rozszerzona geografia, WOS, język angielski
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
ul. Powstańców Warszawy 2
11-400 Kętrzyn
(89) 751 32 37
lo_ketrzyn.zso@poczta.onet.pl
bd

Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Marii Curie Skłodoskiej

 • Klasa ogólnokształcąca- uczeń sam wybiera przedmioty rozszerzone
 • Klasa mundurowa- rozszerzona matematyka, WOS, geografia
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
ul. Wojska Polskiego 12
11-400 Kętrzyn
(89) 751 29 38
zsketrzyn@wp.pl
 
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)