Licea w Ustrzykach Dolnych

Licea w Ustrzykach Dolnych

Licea Ustrzyki Dolne

Absolwenci gimnazjów stoją przed jedną z najważniejszych decyzji w ich szkolnym życiu. Zależeć od niej będzie wybór kierunku studiów i ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie muszą zdecydować, w której szkole kontynuować naukę i jakich przedmiotów rozszerzonych się uczyć. W Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Licealnych uczniom pozostawiona jest pewna swoboda decyzyjna, ponieważ mogą oni wybrać przedmiot, którego będą chcieli uczyć się w rozszerzonym wymiarze godzin. Profil kształcenia kandydaci wybierać mogą spośród pięciu zaproponowanych przez szkołę: politechniczny, humanistyczno-językowy, medyczno-przyrodniczy, ekonomiczny oraz sportowy. W klasie sportowej licealiści mają do wyboru trzy specjalizacje: gry zespołowe, lekkoatletykę oraz narciarstwo. Liceum w Ustrzykach Dolnych współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają szkołę i dają uczniom szansę na zgłębienie wiedzy z poszczególnych dziedzin. LO bierze udział w międzynarodowym programie wymiany młodzieży, dzięki której uczniowie wyjeżdżają do partnerskiej szkoły w kraju Saary. Szkoła znajduje się wśród pięćdziesięciu najlepszych liceów w województwie podkarpackim.

1. Licea w Ustrzykach Dolnych

Licea Ustrzyki Dolne


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Józefa Piłsudskiego

  • Klasa politechniczna- rozszerzona matematyka, informatyka, geografia lub fizyka
  • Klasa humanistyczno-językowa- rozszerzony język polski, historia, WOS lub język obcy
  • Klasa medyczno-przyrodnicza- rozszerzona biologia, chemia, matematyka lub język angielski
  • Klasa ekonomiczna- rozszerzona matematyka, geografia, WOS lub język angielski
  • Klasa sportowa- rozszerzona geografia, język angielski, biologia lub WOS
  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski
  • francuski
ul. Kopernika 4
38-700 Ustrzyki Dolne
(13) 461 13 06
lo_ustrzyki@poczta.onet.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)