Licea w Lesku

Licea w Lesku

Licea Lesko

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysław Andersa w Lesku przygotowało ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjum. Liceum to postawiło na indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych przez uczniów zgdonie z ich preferencjami i zainteresowaniami. Jedynym ograniczeniem w tej decyzji są przedmioty pogrupowane w trzy bloki, z których licealiści wybierają po jednym, którego chcą uczyć się w rozszerzonym wymiarze godzin. Po wybraniu zajęć uczniowie przypisywani są do określonego profilu kształcenia. Nauka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Liceum w Lesku posiada własne obserwatorium astronomiczne, w którym odbywają się zajęcia, na których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu fizykii i astronomii. Licealiści, którzy chcą rozwijać swoje pasje i hobby, mogą robić to na zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. 
1. Licea w Lesku

Licea Lesko


profile klas - przedmioty rozszerzone


języki


adres


dzielnica


link

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa 

  • Klasa politechniczna
  • Klasa ekonomiczna
  • Klasa medyczno-przyrodnicza
  • Klasa ekologiczno-turystyczna
  • Klasa prawniczo-medialna
  • Klasa turystyczno-językowa
  • angielski
  • niemiecki
ul. Piłsudskiego 5
38-600 Lesko
(13) 469 65 18
liceum@lo.lesko.pl
bd

 

przedmioty rozszerzone
języki
Szkoła profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres dzielnica link

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)