kierunki studiów 2016

Kierunki studiów 2016 - studia 2016/17

Opracowanie zawiera spis wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez uczelnie publiczne w Polsce w roku akademickim 2016/17. Kierunki zostały przypisane do odpowiednich uczelni oraz wydziałów, a także zostały podzielone na studia I i II stopnia oraz doktoranckie. Prezentowane kierunki zawierają dokładny opis sylwetki absolwenta oraz wymagania rekrutacyjne. Osoby, które chcą dopasować kierunek studiów do swoich wymagań i oczekiwań zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki kierunków w głównym menu.

Kierunki studiów - uczelnie Łódź:


 1. Politechnika Łódzka kierunki studiów
 2. Uniwersytet Łódzki kierunki studiów
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki studiów
 4. Akademia Sztuk Pięknych kierunki studiów
 5. Akademia Muzyczna kierunki studiów
 6. Szkoła Filmowa kierunki studiów

Kierunki studiów - uczelnie Warszawa:


 1. Politechnika Warszawska kierunki studiów
 2. Uniwersytet Warszawski kierunki studiów
 3. Szkoła Główna Handlowa kierunki studiów
 4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kierunki studiów
 5. Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki studiów
 6. Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunki studiów
 7. Akademia Obrony Narodowej kierunki studiów
 8. Akademia Sztuk Pięknych kierunki studiów
 9. Akademia Teatralna kierunki studiów
 10. Akademia Wychowania Fizycznego kierunki studiów
 11. Chrześcijańska Akademia Teologiczna kierunki studiów
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie kierunki studiów
 13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku kierunki studiów
 14. Szkoła Główna Służby Pożarniczej kierunki studiów
 15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kierunki studiów
 16. Uniwersytet Muzyczny kierunki studiów
 17. Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach kierunki studiów
 18. Uniwersytet Technologiczny Humanistyczny w Radomiu kierunki studiów
 19. Wojskowa Akademia Technicza kierunki studiów

Kierunki studiów - uczelnie Kraków:


 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staczica w Krakowie
 2. Akademia Muzyczna
 3. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Teatrala im. Ludwika Solskiego
 6. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 8. Uniwersytet Jagielloński
 9. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 10. Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołataja w Krakowie

Kierunki studiów - uczelnie Poznań:


 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. Uniewrsytet Ekonomiczny w Poznaniu
 5. Uniwersytet Artystyczne w Poznaniu
 6. Politechnika Poznańska
 7. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 8. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kierunki studiów - uczelnie Katowice:


 1. Akadamia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
 2. Akamia Sztuk Pięknych w Katowicach
 3. Akademia Wychowania Fizycznenego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. Politechnika Śląska

Kierunki studiów - uczelnie Lublin:


 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 4. Politechnika Lubelska
 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kierunki studiów - uczelnie Kielce:


 1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 2. Politechnika Świętokrzyska
 3. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Oddział w Kielcach 

Kierunki studiów - uczelnie Wrocław:


 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 4. Politechnika Wrocławska
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 6. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 7. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 8. Uniwersytet Wrocławski 
 9. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Oddział we Wrocławiu

Kierunki studiów - uczelnie Opole:


 1. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 2. Politechnika Opolska
 3. Uniwersytet Opolski

Kierunki studiów - uczelnie Zielona Góra:


 1. Uniwersytet Zielonogórski
 2. Akademia Medyczna we Wrocławiu – Międzywydziałowy  Ośrodek Dydaktyczny w Zielonej Górze
 3. Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze

Kierunki studiów - uczelnie Bydgoszcz:


 1. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 3. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
 6. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - oddział w Bydgoszczy 

Kierunki studiów - uczelnie Toruń:


 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Oddział w Toruniu

Kierunki studiów - uczelnie Olsztyn:


 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunki studiów - uczelnie Gorzów Wielkopolski:


 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Politechnika Szczecińska – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 5. Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Kierunki studiów - uczelnie Szczecin:


 1. Akademia Morska w Szczecinie
 2. Akademia Sztuki w Szczecinie
 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 4. Uniwersytet Szczeciński
 5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów - uczelnie Gdańsk:


 1. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Politechnika Gdańska
 5. Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów - uczelnie Rzeszów:


 1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 2. Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów - uczelnie Radom:


 1. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Oddział w Radomiu
 3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Oddział w Radomiu
 4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Kolegium Licencjackie w Radomiu
 5. Uniwersytet Warszawski – Oddział w Radomiu
 

 

 

Komentarze (0)