astronomia studia

Astronomia studia - kierunek studiów

Astronomia to na pewno studia o unikatowym charakterze. Dzięki nim odkryjesz niesamowite prawa rządzące Wszechświatem i zgłębisz jego największe tajemnice. Ciekawi Cię zatem świat fizyki i innych nauk matematyczno-przyrodniczych? Jeśli tak to jest to na pewno świetny kierunek dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach tych studiów? Przede wszystkim skupisz się na naukach matematycznych, astronomicznych i fizycznych. Przykładowymi przedmiotami będą elektrodynamika czy obserwacja astronomiczna. Będzie też dużo zajęć informatycznych, które przygotują Cię do poznania wszystkich technik komputerowych. A gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów? Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w obserwatoriach astronomicznych czy zespołach prowadzących badania satelitarne, a także grupach zajmujących się międzynarodowymi programami badawczymi w Polsce, ale również za granicą.

Jeżeli chcesz poznać tajniki ciał niebieskich oraz wszystkich zjawisk zachodzących poza naszą planetą, a dodatkowo masz zdolności matematyczno-przyrodnicze to nie wahaj się – to jest kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując astronomię

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
  • astronomii i fizyki opart na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • opisu zjawisk przyrodniczych, formułowanie problemów badawczych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
  • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych,
  • obsługi nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych,
  • podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku astronomia

Absolwent kierunku astronomia znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik obserwatorium astronomicznego,
  • pracownik instytutu astrofizycznego,
  • pracownik zespołu prowadzącego obserwacje satelitarne,
  • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,
  • specjalista zajmujący się obsługą komputerów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na astronomia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ASTRONOMIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Astronomia

ASTRONOMIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek astronomia prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki UAM

Uniwersytet Warszawski

Kierunek astronomia prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek astronomia prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki i Astronomii UWr

Uniwersytet Zielonogórski

Kierunek astronomia prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki i Astronomii UZ

Popularne artykuły dla kierunku ASTRONOMIA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Komentarze (0)