bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Nieustannie zmieniającą się sytuacja na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Jeśli od zawsze myślałeś o pracy w służbach specjalnych, inspekcjach i strażach to ten kierunek jest świetną okazją do uczynienia pierwszego kroku ku realizacji Twoich aspiracji zawodowych!

 

Student będzie mieć okazję do rozwoju swojej wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej. Jednak studia na tym kierunku kształcą nie tylko z zakresie teoretycznych, ale również praktycznym. Zdobędziesz wiele umiejętności, które mogą być Ci potrzebne na każdym kroku. Niezwykle ważna okaże się umiejętność pracy zespołowej oraz wykorzystywania zdobytej w praktyce. Decyzyjność, samoobrona, znajomość topografii to jedynie kilka z nich!

 

Jeśli czujesz, że sprawdziłbyś się w roli organizatora akcji ratunkowej lub specjalisty z zakresu zarządzania kryzysowego to dobrze trafiłeś, bo bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który na pewno trzeba wziąć pod uwagę podczas wyboru studiów!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo narodowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • analizy i zastosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zasadfunkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • języka obcego na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy,
  • udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo narodowe

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdzie zatrudnienie w:
  • pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży
  • pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem,
  • pracownik zespołów reagowania kryzysowego.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bezpieczeństwo narodowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bezpieczeństwo narodowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunek bezpieczeŃstwo narodowe prowadzony jest przez:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Lotnicza Akademia Wojskowa

Kierunek bezpieczeŃstwo narodowe prowadzony jest przez:

Studia cywilne

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunek bezpieczeŃstwo narodowe prowadzony jest przez:

Bezpieczeństwo narodowe

Popularne artykuły dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Komentarze (0)