Bezpieczeństwo narodowe i mędzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe i mędzynarodowe

bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe studia - kierunek studiów

Obecnie na arenie międzynarodowej dochodzi do wielu konfliktów, nad którymi pochylają się najwięksi specjaliści do spraw bezpieczeństwa. Analizują, zapobiegają, przewidują skutki oraz identyfikują istniejące i potencjalne zagrożenia. Jeśli w przyszłości chciałbyś być jednym z nich – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jest dobrym wyborem!

Na tym kierunku nauczysz się trafnie identyfikować zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne a następnie dowiesz się jak nim przeciwdziałać i niwelować. Zdobędziesz wiedzę z zakresu dziedzin bezpieczeństwa państwa, takich jak: ekonomia, nauki społeczne, polityka i kultura. Dowiesz się również o wielu aspektach konfliktów międzynarodowych. Ważny będzie również język obcy oraz zaznajomienie się z przepisami prawa międzynarodowego – to dzięki tym aspektom staniesz się atrakcyjnym kandydatem na pracownika również za granicą.

Wiesz, że sprostasz tym wyzwaniom, a Twoim marzeniem od zawsze była praca w służbach mundurowych lub agencjach bezpieczeństwa? Jeśli wszystko się zgadza – to na pewno odpowiedni kierunek dla Ciebie.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • analizy i zastosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • języka obcego na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy,
  • analizy dominujących tendencji w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • strategii zapobiegania nowym formom zagrożeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe znajdzie zatrudnienie w:
  • pracownik służb mundurowych, tj. policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itd.,
  • pracownik ośrodków badawczych zajmujących się aspektem bezpieczeństwa,
  • pracownik administracji publicznej różnego szczebla na stanowisku zajmujacym się bezpieczeństwem narodowym,
  • pracownik zespołów reagowania kryzysowego,
  • pracownik prywatnych firm zajmujacych się bezpieczeństwem.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytni, dodatkowy przedmiot do wyboru.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MĘDZYNARODOWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bezpieczeństwo narodowe i mędzynarodowe

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MĘDZYNARODOWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek bezpieczeŃstwo narodowe i miĘdzynarodowe prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Społecznych UŚ

Popularne artykuły dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MĘDZYNARODOWE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Komentarze (0)