Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

Pedagogika-edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną studia

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną studia - kierunek studiów

Mówimy skrótami, komunikujemy obrazkiem a nasze sprawne funkcjonowanie w rzeczywistości warunkuje stały dostęp do sieci – nie sposób zaprzeczać, że żyjemy w świecie, który można by nazwać e-światem a wpływ komputerów i Internetu na naszą percepcję, zachowania i codzienne rytuały nie jest już kwestią rozważaną i podawaną w wątpliwość, ale oczywistością, której powinniśmy się przyglądać. Nowa rzeczywistość wymaga odpowiedniego podejścia, szczególnie w kontekście kolejnych pokoleń, które wkraczają w świat zupełnie inny niż ten, który znali ich rodzice. Różnice pokoleniowe i potencjalne problemy z komunikacją, a co za tym idzie – z właściwym rozwojem, to wyzwanie i konieczność powołania do życia nowych metod wychowawczych, które z jednej strony uchronią dzieci przed pułapką zatracenia się w cyfrowym świecie, z drugiej zaś pozwolą go jak najlepiej zrozumieć i wykorzystać – do nauki, zabawy, szukania mądrych rozwiązań w przyszłym, dorosłym życiu. Tym donioślejsza wydaje się rola pedagogów, którzy powinni pełnić rolę przybocznych doradców i drogowskazów w nowoczesnym świecie, orientować się we wszystkim tym, z czym na co dzień konfrontują się ich podopieczni.

Jeśli zawsze jesteś o krok przed innymi w rozumieniu rzeczywistości, fascynuje cię świat innowacji, które można wykorzystać w pracy nad sobą i rozwojem innych, potrafisz słuchać, tłumaczyć, jesteś cierpliwy i konsekwentny, masz świetny kontakt z dziećmi i chciałbyś go doskonalić, korzystając z wiedzy na poziomie akademickim, studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną mogą okazać się tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Twórcy kierunku zadbali o to, by Twoje przyszłe wykształcenie odpowiadało na potrzeby i oczekiwania nowoczesnej pedagogiki, zorientujesz się więc we współczesnych trendach i kierunkach rozwoju tej dziedziny, nauczysz się oceniać wartość najnowszych metod pedagogicznych i psychologicznych oraz wykorzystywać je w praktyce. Będziesz w stanie krytycznie ocenić poziom edukacji dzieci, poznasz formy edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej dedykowane najmłodszym i nauczysz się samodzielnie projektować rozwiązania wspierające tę formę dydaktyki. Opanujesz podstawy antropologii kulturowej i logiki, przejdziesz kurs programowania, przygotujesz się do przeprowadzania badań społecznych, analizowania i wizualizowania danych potrzebnych w pracy pedagoga, będziesz w stanie diagnozować i przewidywać trendy oraz koncepcje zmian w edukacji elementarnej. Dowiesz się, czym jest pedeutologia i odkryjesz dzięki niej jak pracować nad doskonaleniem własnego zawodu, budować własny autorytet nauczycielski i kształtować osobowość, która będzie w stanie inspirować dziecięce głowy i otwierać je na rozwój. Weźmiesz udział w licznych praktykach zawodowych, nauczysz się prowadzić zajęcia informatyczne w szkołach podstawowych a część uwagi poświęcisz andragogice, czyli kształceniu dorosłych, dzięki któremu będziesz gotowy do podejmowania dialogu z rodzicem, tak ważnego w kontekście pracy nad odpowiednim rozwojem dziecka.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną? Jako wykwalifikowany pedagog operujący wiedzą informatyczną, z łatwością znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych i wszelkich placówkach wychowawczo-opiekuńczych, które korzystają z technik komputerowych i cyfrowych w kształtowaniu rozwoju i edukacji najmłodszych. Z powodzeniem sprawdzisz się także jako pracownik świetlic środowiskowych, domów kultury i placówek terapeutycznych, w których prowadzi się zajęcia informatyczne.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – edukację wczesnoszkolną z informatyką szkolną?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych trendach i kierunkach rozwoju pedagogiki
 • znajomości, krytycznej oceny i wykorzystywania w praktyce najnowszych meto pedagogicznych
 • oceny poziomu edukacji wczesnoszkolnej oraz samodzielnego projektowania rozwiązań wspierających jej rozwój
 • form edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej
 • podstaw antropologii kulturowej
 • podstaw filozofii, logiki i etyki
 • podstaw programowania
 • przeprowadzania badań społecznych
 • analizy i wizualizacji danych przydatnych w pracy pedagoga
 • diagnozowania, przewidywania i kształtowania trendów w edukacji elementarnej
 • pedeutologii, czyli pracy nad doskonaleniem zawodu nauczyciela (autorytet, osobowość, powołanie)
 • informatyki szkolnej
 • podstaw andragogiki, czyli kształcenia osób dorosłych
 • znajomości języka obcego w mowie i piśmie na poziomie B2

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną?

Absolwent kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel w szkołach podstawowych (klasy I-III)
 • pracownik świetlic środowiskowych
 • pracownik domów kultury
 • pracownik organizacji i fundacji wspierających rozwój i edukację najmłodszych, zwłaszcza w zakresie kształtowania umiejętności informatyczne

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z INFORMATYKĄ SZKOLNĄ

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z INFORMATYKĄ SZKOLNĄ - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną prowadzony jest przez:

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Komentarze (0)