Prawo medyczne studia

Prawo medyczne studia - kierunek studiów

System opieki zdrowotnej – dla wielu daleki od doskonałości, obarczany konsekwentnie wieloma zarzutami, wciąż pozostający w fazie przeobrażeń i reform, które mają na celu wyznaczyć złoty środek między etyką, komfortem i oczekiwaniami pacjentów a potrzebą prawnego porządkowania działalności podmiotów odpowiedzialnych za leczenie i opiekę zdrowotną. Przed tym i wieloma innymi wyzwaniami stają osoby, wybierające studia na kierunku prawo medyczne. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi kierunku, przyszli absolwenci nie tylko zyskują umiejętności i kompetencje wyróżniające ich na rynku pracy, ale mają okazję do tego, by spojrzeć na przestrzeń swojej przyszłej pracy z wielu różnych perspektyw: prawnej, finansowej, etycznej, zawodowej (prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia) oraz najważniejszej – tej, dotyczącej pacjenta, jego przywilejów, ale i obowiązków. To znakomity sposób na uzupełnienie wiedzy medycznej o praktyczne i teoretyczne zagadnienia, umożliwiające wpływanie na kształt systemu służby zdrowia, zarządzanie podmiotami działającymi w jego strukturach oraz kształtowanie odpowiednich postaw wśród personelu i niesienia doradczej pomocy prawnej osobom dochodzących swych roszczeń związanych ze zdrowiem.

Jeśli dostrzegasz wiele zazębień między prawem a medycyną i chciałbyś wykorzystać potencjał tych powiązań w praktyce, jesteś zainteresowany kompleksowym poznaniem struktury i sposobów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – zwłaszcza od strony administracyjnej i prawnej, chciałbyś przyłożyć rękę do pozytywnych zmian, na które czekają osoby korzystające z usług służby zdrowia a kwestie lekarskiej etyki i odpowiedzialności zawodowej są dla Ciebie źródłem refleksji i asumptem do działania, studia na kierunku prawo medyczne mogą okazać się tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zrozumiesz złożoną strukturę zależności między podmiotami leczniczymi a organami władz publicznych, poznasz normy prawne i etyczne mające wpływ na obowiązki pracowników służby zdrowia i prawa pacjenta. Poznasz źródła oraz sposoby finansowania systemów ochrony zdrowotnej, będziesz w stanie samodzielnie sporządzać dokumentację prawno-medyczną i pisma procesowe oraz posługiwać się systemami informatycznymi potrzebnymi do przetwarzania danych medycznych. Opanujesz podstawy medycyny i psychiatrii sądowej, dowiesz się jak chronić dane medyczne i własność intelektualną oraz w jaki sposób konstytucja reguluje kwestie związane z ochroną zdrowia w Polsce. Zdobędziesz orientację w prawie farmaceutycznym i normach związanych z wytwarzaniem wyrobów medycznych i systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Weźmiesz pod lupę kwestie związane z prawem pracy pracowników medycznych, dowiesz się czym jest etyka lekarska i odpowiedzialność zawodowa lekarza. Prawo i medycynę połączysz analizując postępowania karne i cywilne z udziałem pacjentów i pracowników medycznych,

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo medyczne? Z powodzeniem odnajdziesz się w organach administracji publicznej, zorientowanych na reformy i wspieranie rozwoju służby zdrowia, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowy Inspektorat Sanitarny, etc. Będziesz w stanie pełnić w nich rolę doradcy w zakresie prawa lub finansowania, pracownika administracyjnego lub osoby odpowiedzialnej za wdrażanie zmian i reform na podstawie prognoz i z uwzględnieniem najbardziej aktualnych potrzeb organizacji. Absolwenci prawa medycznego bardzo często wiążą swoją karierę z placówkami służby zdrowia, podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą oraz instytucjami, które zajmują się organizowaniem, administrowaniem, nadzorowaniem i finansowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku prawo medyczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia zależności między podmiotami leczniczymi a organami władz publicznych
 • normy etyczne mające wpływ na obowiązki pracowników służby zdrowia i prawa pacjentów
 • źródeł i sposobów finansowania systemów ochrony zdrowotnej
 • sporządzania dokumentacji prawno-medycznej i pism procesowych
 • posługiwania się informatycznymi systemami przetwarzania danych medycznych
 • podstaw medycyny sądowej i psychiatrii sądowej
 • ochrony danych medycznych i własności intelektualnej
 • konstytucyjnych podstaw ochrony zdrowia w Polsce
 • podstaw prawa farmaceutycznego i norm związanych z wytwarzaniem wyrobów medycznych
 • systemu ubezpieczeń zdrowotnych
 • podstaw prawa pracy stosowanego w odniesieniu do pracowników medycznych
 • etyki lekarskiej i odpowiedzialności zawodowej lekarza
 • przebiegu postępowań karnych i cywilnych z udziałem pacjentów i pracowników medycznych

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo medyczne?

Absolwent kierunku prawo medyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik organów administracji publicznej związanych z funkcjonowaniem, reformami i wspieraniem rozwoju służby zdrowia w Polsce (Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowy Inspektorat Sanitarny etc.)
 • doradca prawno-finansowy w zakresie prawa medycznego
 • analityk lub prognostyk odpowiedzialny za wdrażanie zmian i reform w placówkach, instytucjach i organizacjach służby zdrowia
 • instytucjach zajmujących się organizowaniem, administrowaniem, nadzorowaniem i finansowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych
 • innych podmiotach prowadzących działalność leczniczą

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek prawo medyczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku PRAWO MEDYCZNE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Prawo medyczne

PRAWO MEDYCZNE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunek prawo medyczne prowadzony jest przez:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

Zobacz inne kierunki Medyczne

Komentarze (0)