Nanotechnology studia - kierunek studiów

Jeśli do tej pory myślałeś, że zaawansowane technologie wojskowe, kosmiczne czy lotnicze to absolutny top of the top możliwości nauki, koniecznie zapoznaj się z dziedziną nanotechnologii. To bezsprzecznie elementarna część technologii XXI wieku – coraz częściej nanoinżynieria i inżynieria molekularna wykorzystywane są w medycynie, przemyśle kosmetycznym, motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Wszyscy mieliśmy okazję zgłębiać tajniki atomów i cząsteczek, doskonale pamiętamy pierwsze nieśmiałe próby eksperymentów na lekcjach chemii i fascynację często nie do końca zrozumiałym światem fizyki. To spektakularne przejście ze skali makro na mikro i subtelny start dla innowacyjnego funkcjonowania struktur nanometrycznych. Możemy pomóc naszej wyobraźni i spróbować skonfrontować wielkość cząsteczki – otóż wartość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Dzięki temu zmieniają się właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne materiałów, całkowicie zależnych od konkretnej konstrukcji i narzędzi technologii. Jakie to ma znaczenie dla świata nauki i techniki? Biorąc pod uwagę ich potencjał na niemałą rewolucję w branży farmaceutycznej, medycznej i w życiu codziennym człowieka – ogromne. Nanotechnologia może literalnie zawładnąć niemal wszystkimi dziedzinami nauki, modyfikując powtarzane od lat schematy i kompresując wielość procesów produkcyjnych. Ponadto są wykorzystywane do produkcji wyrobów tekstylno-odzieżowych, środków dezynfekcyjnych czy zwiększania trwałości produktów spożywczych.

Jeśli w sferze Twoich zainteresowań znajdują się nowoczesne technologie wpływające na kreowanie świata, fascynuje Cię nauka, pragniesz zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie zagadnień nanotechnologicznych i chcesz poznać zarówno pozytywne strony, jak i zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów oraz perspektywy ich rozwoju, studia na kierunku nanotechnology to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Będziesz obsługiwać specjalistyczne oprogramowania i bazy danych, opracowywać syntezę materiałów nano oraz określać ich przydatność w konkretnym zagospodarowaniu na danym obszarze. Poznasz specyfikę nowoczesnych badań nanotechnologicznych ze szczególnym wskazaniem na rolę nanomateriałów w projektowaniu procesów produkcyjnych. Dowiesz się, na czym polegają poszczególne procesy, jak je prowadzić i w jaki sposób sprawować kontrolę nad jakością działań w zakresie nanotechnologii. Uzyskasz szeroką wiedzę z zakresu otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych, gospodarki surowcami i odpadami, metod otrzymywania nanomateriałów, chemii i innowacyjnych technologii otrzymywania polimerów. Nauczysz się, jakie są metody badania właściwości oraz przetwórstwa i recyklingu materiałów z nanocząstkami czy nanostruktur, czyli ciekłych kryształów, polimerów czy materiałów o właściwościach magnetycznych. Przekonasz się, jak zbudować proces produkcyjny mający na celu wytworzenie nanomateriałów, poznasz obecnie obowiązujące normy i przepisy prawa w przemyśle chemicznym oraz wymogi ochrony środowiska.

Ponadto nauczysz się wykorzystywania dostępnych na rynku technologii, aby permanentnie udoskonalać wszystkie procesy chemiczne, zmierzające do wzmacniania konstrukcji nanotechnologicznych. Będziesz w stanie zidentyfikować problematykę fizyczną w procesach naturalnych i technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów i formułować rzetelne wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku nanotechnology? Jako doskonale wykwalifikowany specjalista w dziedzinie nanotechnologii będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych gałęziach przemysłu, związanego z wytwarzaniem i wykorzystywaniem produktów polimerowych z cząstkami nano. Będziesz w stanie projektować metody syntezy nowych materiałów w skali nano. Rozległa wiedza zdobyta z zakresu fizyki i jej technicznych zastosowań, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych pozwoli Ci na znalezienie pracy w laboratoriach przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, centrach diagnostycznych i naukowych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Odnajdziesz się zarówno w roli projektanta nowoczesnych nanotechnologii, jak i kontrolera jakości procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz przepisów prawa w przemyśle chemicznym. Doskonałą alternatywą jest współpraca z interdyscyplinarnym zespołem pracowników, nierzadko na rynku międzynarodowym. Będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, w optoelektronice oraz w instytucjach związanych z inżynierią materiałową. Co więcej, nauczysz się konstrukcji dokumentów inżynierskich w programach graficznych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nanotechnology?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wdrażania nowoczesnych technologii w inżynierii przemysłowej
 • zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych
 • swobodnego poruszania w dziedzinie chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki
 • interdyscyplinarnych powiązań nanotechnologicznych
 • tworzyw zawierających nanocząstki
 • terminologii, metodologii badań i ich właściwości w zakresie nanotechnologii
 • metod przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami
 • przepisów prawa w przemyśle chemicznym
 • organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych
 • prowadzenia badań analitycznych
 • współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych
 • projektowania innowacyjnych nanomateriałów
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • specjalistycznej znajomości języka obcego


 

Gdzie będziesz pracował po kierunku nanotechnology?

Absolwent kierunku nanotechnology znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przemyśle spożywczym i energetycznym
 • pracownik instytucji wdrażających nowoczesne technologie
 • przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym
 • instytucjach związanych z inżynierią przemysłową
 • pracownik naukowy/akademicki
 • optoelektronice
 • przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych
 • ośrodkach badawczych lub laboratoriach jako analityk
 • projektant nowoczesnych nanomateriałów
 • centrach badawczo-rozwojowych i diagnostycznych
 • technolog lub nanotechnolog w przetwórstwie i recyklingu materiałów polimerowych
 • specjalista ds. chemicznych procesów technologicznych w firmach o charakterze międzynarodowym

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek nanotechnology na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, fizyka, chemia, informatyka, biologia, matematyka, drugi język obcy nowożytny oraz certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku NANOTECHNOLOGY

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Nanotechnology

NANOTECHNOLOGY - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunek nanotechnology prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Komentarze (0)