Interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach

Interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach

Interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach studia – kierunek studiów

Interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach, to jak sama nazwa wskazuje, kierunek złożony z dziedzin naukowych oscylujących wokół technicznych zagadnień związanych z procesem produkcyjnym oraz dystrybucją wszelkiego rodzaju  materiałów, a także ich wykorzystywania w mechanice. Jesteś absolwentem studiów magisterskich lub studiów II stopnia chcącym pogłębiać posiadane kompetencje i rozszerzać je o całkiem nowe umiejętności? Ścisła strona twojego umysłu dominuje tę humanistyczną? Nie chciałbyś ograniczać swojego kształcenia do jednej konkretnej dyscypliny naukowej? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z materiałami użytkowymi? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z pytań, to studia na kierunku interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach bez wątpienia okażą się strzałem w dziesiątkę!

W jaką wiedzę i umiejętności zostaniesz uposażony przez studia na kierunku interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach? Kreślące bardzo szeroki obszar różnych technicznych zagadnień skoncentrowanych przede wszystkim na materiałach. Realizowane w ramach studiów treści programowe będą dotyczyły wybranych zagadnień mechaniki i przepływu ciepła, metod doświadczalnych używanych podczas procesów inżynierii materiałowej, zaawansowanej fizyki i chemii w nauce o materiałach. Ponadto przewidziane w toku studiów warsztaty wykształcą w przyszłych absolwentach niezbędne do pozyskiwania cennych kontaktów i współpracy w zespołach badawczych umiejętności interpersonalne oraz praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego do pełnienia roli nauczyciela lub wykładowcy akademickiego.

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu studiów na kierunku interdyscyplinarne studia doktoranckie? Z powodzeniem zasilisz zespoły badawcze zajmujące się badaniem wytrzymałości rozmaitych materiałów używanych przy wykonywaniu podzespołów komputerowych czy części samochodowych. Znajomość programów wspomagających skomplikowane obliczenia da ci gwarancję znalezienia zatrudnienia w branży związanej ze sztuczną inteligencją. Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś otworzył własną działalność gospodarczą, w której będziesz mógł skupić się na naprawie wybranych materiałów użytkowych, diagnostyce lub szeroko pojętej działalności komputerowej. Ponadto podejmiesz pracę w ośrodkach naukowo - badawczych, międzynarodowych korporacjach oraz uczelniach wyższych po ukończeniu odpowiednich kursów dodatkowych.

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wytrzymałości materiałów, metod komputerowych oraz metod sztucznej inteligencji
 • obsługi nowoczesnych narzędzi obliczeniowych
 • zarządzania procesem projektowym
 • wykorzystywania metod obliczeniowych w dynamice maszyn, termomechanice, biomechanice
 • stosowania komputerowego wspomagania projektowania, konstruowania i wytwarzania

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach

Absolwent kierunku interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przemyśle
 • centrach badawczych i naukowych
 • jednostkach projektowych
 • międzynarodowych korporacjach
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • uczelniach wyższych

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia kierunku interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane jest pod uwagę świadectwo ukończenia studiów magisterskich bądź studiów II stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE NAUKA O MATERIAŁACH

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE NAUKA O MATERIAŁACH - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Kierunek interdyscyplinarne studia doktoranckie nauka o materiałach prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki Technicznej PP

Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

Komentarze (0)