Bioinżynieria produkcji zwierzęcej

Bioinżynieria produkcji zwierzęcej

bioinżynieria produkcji zwierzęcej studia

Bioinżynieria produkcji zwierzęcej studia - kierunek studiów

Jesteś zainteresowany kontrolą jakości spożywanych przez nas produktów? Chciałbyś zajmować się procesami technologicznymi w produkcji żywności, doborem maszyn i urządzeń z naciskiem na produkcję zwierzęcą? Jeśli tak to ten kierunek będzie dla Ciebie dobrą okazją do rozwoju tych umiejętności.

W ramach studiów posiądziesz wiedzę z zakresu mikrobiologii, genomiki, modyfikacji żywności, selekcji zwierząt i ksenobiotyki. W przyszłości czeka na Ciebie praca w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach oraz firmach biotechnologicznych. Po tym kierunku staniesz się specjalistą nauk biologicznych, będziesz umieć również wykorzystywać osiągnięcia bioinżynierii we współczesnym rolnictwie i towaroznawstwie. Wiedza o funkcjonowaniu rynku produktów żywnościowych pozwoli Ci również odnaleźć się w dziedzinie ekonomiki produkcji czy nawet marketingu.

Kierunki bioinżynieryjne są przeznaczone dla osób przejawiających zdolności matematyczno-przyrodnicze oraz zainteresowane współczesnym rynkiem produkcji. Jeżeli zatem nadal nie wiesz jaki kierunek wybrać, a wpisujesz się w powyższy opis, na pewno powinieneś wziąć pod uwagę bioinżynierię produkcji zwierzęcej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bioinżynierię produkcji zwierzęcej

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • podstaw przetwarzania surowców żywnościowych w przemyśle rolno-spożywczym,
  • organizacji produkcji wraz z doborem maszyn i urządzeń,
  • rynku produktów żywnościowych, zagadnienia organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, a także podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej,
  • techniki komputerowej tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,
  • przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bioinżynieria produkcji zwierzęcej

Absolwent kierunku bioinżynieria produkcji zwierzęcej znajdzie zatrudnienie w:
  • pracownik ośrodka hodowli zwierząt,
  • pracownik laboratorium badawczego i diagnostycznego,
  • pracownik służb inseminacyjnych,
  • nadzorca hodowlany,
  • kontroler jakości, certyfikatów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bioinżynierię produkcji zwierzęcej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcegy, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Komentarze (0)