bioinżynieria zwierząt studia

Bioinżynieria zwierząt studia - kierunek studiów

Obecnie bioinżynierowie to osoby chętnie poszukiwane przez pracodawców różnych dziedzin, takich jak: produkcja żywności, weterynaria, medycyna czy farmacja. Jeżeli jeszcze nie wiesz jaka pracę chciałbyś podjąć w przyszłości, a interesujesz się szeroko pojętymi naukami matematyczno-przyrodniczymi z ukierunkowaniem na hodowlę bądź modyfikację organizmów zwierzęcych to powinieneś się z łatwością odnaleźć na kierunku bioinżynierii zwierząt!

Jaką wiedzę zdobędziesz podczas studiów? Przede wszystkim musisz nastawić się na przedmioty z zakresu biologii i mikrobiologii, a także chemii ogólnej i fizyki. Zapoznasz się również z dziedziną nanobiotechnologii i technologii fizycznych. Ponadto czekają na Ciebie ciekawe zajęcia laboratoryjne, które pomogą usystematyzować wiedzą teoretyczną. Interesujące będą również praktyki, które możesz odbyć w firmach biotechnologicznych, ośrodkach naukowo-badawczych, placówkach państwowych czy administracji państwowej.

Kto zatem będzie odpowiednim kandydatem na ten kierunek? Oprócz wspomnianych zdolności w dziedzinach przyrodniczych, ważne jest, abyś był osobą kreatywną z umiejętnością analitycznego myślenia. Wszystko to sprawi, że codzienne zajęcia w ramach tego kierunku będą świetną możliwością rozwoju Twoich talentów i zainteresowań! Ponadto jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w różnych gałęziach przemysłu czy instytucjach naukowych – od produkcji substancji bioaktywnych po placówki ochrony zwierząt.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bioinżynierię zwierząt


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
  • inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii,
  • podstaw hodowli zwierząt oraz biotechnologii i biotechnik rozrodu zwierząt, żywienia i optymalizacji warunków utrzymania zwierząt,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku,
  • techniki komputerowej w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bioinżynieria zwierząt


Absolwent kierunku bioinżynieria zwierząt znajdzie zatrudnienie w:

  • pracownik zajmujący się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej,
  • pracownik zakładów higieny weterynaryjnej, placówek ochrony przyrody,
  • kontroler jakości pasz i żywności,
  • pracownik administracji podlegającej resortowi rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej,
  • pracownik przemysły biotechnologicznego.

Bioinżynieria zwierząt - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bioinżynierię zwierząt, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, chemia, fizyka, biologia, język angielski.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bioinżynieria zwierząt

BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Komentarze (0)