Dialog i doradztwo społeczne

Dialog i doradztwo społeczne

dialog i doradztwo społeczne studia

Dialog i doradztwo społeczne studia - kierunek studiów

Program studiów przeznaczony jest dla osób, które chciałyby pogłębić swoją formację intelektualną, ale również duchową i moralną. Na pewno odnajdą się na nim osoby, które zainteresowane są aktywizacją kapitału ludzkiego oraz szeroko pojętą pomocą innym. Kierunek Dialog i doradztwo społeczne powstał z myślą o kompleksowym przygotowaniu studentów do pracy trenera indywidualnego lub grupowego. Jeżeli zatem od zawsze byłeś zaangażowany w pracę społeczną to być może te studia będę świetną kontynuacją Twoich zainteresowań!

Czego nauczysz się w ramach studiów? Przede wszystkim poznasz wiele technik interpersonalnych, dzięki którym nauczysz się skutecznie i sprawnie niwelować konflikty społeczne. Co więcej, poznasz tajniki mediacji w sprawach cywilnych czy karnych oraz zostaniesz przygotowany do prowadzenia zajęć z ludźmi, którzy są zagrożeni wypaleniem zawodowym lub osobami bezrobotnymi. Ze względu na ciągły kontakt z ludźmi czekają na Ciebie również zajęcia z zakresu umiejętności miękkich. Dzięki takiemu wykształceniu będziesz mógł podjąć pracę jako coach lub doradca public relations.

Jeżeli zatem czujesz, że nauki humanistyczne są Twoją mocną stroną, a jednocześnie lubisz nieść pomoc innym i jesteś gotowy na nieustanną pracę z ludźmi to niewątpliwie jest to kierunek dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dialog i doradztwo społeczne


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • podstawowej wiedzy filozoficznej, etycznej i psychologicznej,
  • etyki i bioetyki oraz zasad i metodologii etycznej oceny zjawisk społecznych,
  • relacji psychologii do nauk teologicznych i podstaw psychologii rozwojowej, biologicznych oraz kulturowych uwarunkowań rozwoju, a także teorii wychowania,
  • prawa karnego i cywilnego w zakresie potrzebnym do prowadzenia procedur mediacyjnych, przepisów prawnych odnoszących się do życia małżeńskiego i rodzinnego, standardów postępowania mediacyjnego,
  • podstawowej wiedzy na temat społecznego funkcjonowania człowieka, wpływu sytuacji społecznych na przebieg procesów psychicznych i zachowania ludzi, rodzajów struktur społecznych, zasad treningu interpersonalnego.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dialog i doradztwo społeczne


Absolwent kierunku dialog i doradztwo społeczne znajdzie zatrudnienie jako:

  • trener indywidualny i grupowy,
  • doradca public relations w sprawach aktywizacji zasobów ludzkich,
  • mediator w sprawach karnych, cywilnych i sporów wielostronnych,
  • doradca życia rodzinnego w poradniach rodzinnych,
  • asystent rodzinny w urzędach samorządu terytorialnego.

Dialog i doradztwo społeczne - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na dialog i doradztwo społeczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: j. polski, biologia, filozofia, historia, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Dialog i doradztwo społeczne

DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)