Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie studia

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Kulturą materialną określony jest termin fizyczne rzeczowe wytwory stworzone przez człowieka. Niewątpliwie historia jest wyznacznikiem naszej teraźniejszości i tożsamości. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany wpływem przeszłości na nasze codzienne życie to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie.

Jaką wiedzę zdobędziesz podczas tych studiów humanistycznych? Przede wszystkim nacisk kładziony będzie na wiedzę z zakresu różnorodnych wytworów kultury materialnej, jej formach oraz metodach ochrony. Poznasz również tajniki jej wykorzystywania do celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Co więcej, skupisz na się na materiale w dziedzinie historii sztuki, architektury oraz szeroko pojętego gospodarowania kultury materialnej w Europie i w Polsce. Obca nie będzie też nauka o ekologii czy ochronie środowiska. Krótko mówiąc, korzystając z bogatego potencjału historycznego będziesz w stanie kształtować i budować silne poczucie przynależności oraz tożsamości wśród społeczeństwa.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie? Po studiach będziesz mógł starać się o zatrudnienie w biurach turystycznych, galeriach sztuki, domach aukcyjnych i innych organizacjach samorządowych oraz poza rządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej. Jeżeli zatem Twoją mocną strona są nauki humanistyczne, a Twoją pasją historia regionów i sztuki to na pewno świetnie odnajdziesz się na tym kierunku!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dziedzictwo kultury materialnej

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • historii sztuki – powszechnej i polskiej – zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,
  • analizy krajobrazu kulturowego – inwentaryzacji oraz oceny wartości,
  • rozwiązań legislacyjnych dotyczących zabytków polskich i europejskich,
  • rozpoznawania w terenie różnorodnych obiektów historycznych o walorach turystycznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dziedzictwo kultury materialnej

Absolwent kierunku dziedzictwo kultury materialnej znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik organizacji samorządowych oraz pozarządowych zajmujących się promowaniem dziedzictwa kultury materialnej,
  • pracownik galerii sztuki lub domu akcyjnego,
  • pracownik muzeum,
  • pracownik ośrodka kultury lub izby pamięci,
  • pracownik biura turystycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na dziedzictwo kultury materialnej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, dodatkowy przedmiot do wyboru.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)