Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia - kierunek studów

Jesteś osobą twórczą z tysiącem pomysłów na minutę, a dodatkowo masz nieprzeciętne zdolności manualne i chciałbyś związać swoją przyszłość ze środowiskiem artystycznym? Jeśli tak to świetną drogą rozwoju zawodowego powinien okazać się kierunek - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych!

Jak wygląda rekrutacja na studia w zakresie edukacji artystycznej? Oprócz konkursu świadectw maturalnych niezbędna będzie również pozytywna ocena z egzaminu praktycznego. Będzie on składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich jest prezentacją prac własnych z jednoczesnych przedstawieniem dokumentacji działań artystycznych. Następnym krokiem jest egzamin praktyczny z zakresu studium rysunkowego i malarskiego. Ostatnim testem będzie rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca umiejętność analizy dzieła malarskiego oraz egzamin z zakresu kultury i sztuki. Pozytywna ocena sprawia, że staniesz się pełnoprawnym studentem studiów artystycznych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych!

Jakie zajęcia odbędą się w ramach studiów i jakie umiejętności zdobędziesz? Przede wszystkim skupisz się na zajęciach praktycznych z zakresu nauk plastycznych na wszystkich płaszczyznach artystycznych, a więc: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba czy struktura wizualna. Przewidziany jest także blok zajęć teoretycznych z zakresu nauk humanistycznych. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany sztuką i chciałbyś przenieść swoją pasję na życie zawodowe to ten kierunek na pewno Ci to umożliwi!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • sztuk plastycznych oraz animacji kultury współczesnej,
  • przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych,
  • elementów antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kultury,
  • roli animacji i promocji kultury wizualnej w mediach – oddziaływanie socjologiczne, edukacyjne i psychologiczne,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
  • pracownik działający w mass media,
  • pracownik w strukturach promocyjnych i reklamowych
  • nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
  • animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Komentarze (0)