ekoinżynieria

Ekoinżynieria studia - kierunek studiów

Jesteś zainteresowany szeroko pojętą ochroną środowiska i w przyszłości chciałbyś mieć wpływ na opracowywanie systemów ochrony zasobów naturalnych? Jeżeli zatem Twoją mocna stroną są nauki przyrodnicze oraz techniczne to na pewno odnajdziesz się na kierunku Ekoinżynieria!

Jaką wiedzę zdobędziesz podczas studiów na kierunku Ekoinżynieria? Z uwagi na interdyscyplinarny charakter wspomnianego kierunku skupisz się na naukach z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Będą to na przykład zagadnienia prawne i ekonomiczne w zakresie obejmującym gospodarowanie i ochronę środowiska. Dodatkowo nauczysz się posługiwać rachunkiem ekonomicznym, a także zarządzać funduszami strukturalnymi.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent tego kierunku? Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom będziesz mógł pracować jako manager wyrobu lub w działach konstrukcji, technologii lub rozwoju. Twoim miejscem pracy mogą stać się również firmy zajmujące się zrównoważonym rozwojem środowiska. Jeżeli zatem chciałbyś spróbować w przyszłości swoich sił w wyżej wymienionych zawodach to ten kierunek będzie na pewno doskonałą szansą do rozpoczęcia ciekawej ścieżki zawodowej w tym sektorze!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ekoinżynierię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ekologii oraz zrównoważonego rozwoju środowiska,
  • zagadnień prawnych i ekonomicznych w zakresie ochrony środowiska,
  • użytkowania przyjaznych środowiskowo rozwiązań technicznych i kierowania procesami ich wdrażania,
  • rachunku ekonomicznego oraz metod obliczeniowych wybranych problemów ekoinżynierii,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ekoinżynieria


Absolwent kierunku ekoinżynieria znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik działu konstrukcji, wyrobu lub technologii,
  • konsultant marketingowy,
  • manager wyrobu.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na ekoinżynierię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy nowożytni.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku EKOINŻYNIERIA

Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

Komentarze (0)