european cultures

European cultures studia - kierunek studiów

Twoją mocną stroną jest język angielski, a dodatkowo interesujesz się kulturą oraz integracją europejską? Być może to najwyższy czas, żeby przełożyć swoje pasje na przyszłą karierę zawodową w tej dziedzinie studiów humanistycznych. European cultures to kierunek, który umożliwi Ci realizację tych marzeń!

Aby zostać studentem kierunku European cultures, oprócz świadectwa dojrzałości, konieczne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego Twoją znajomość języka angielskiego nas poziomie minimum B2 - może to być FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ wszystkie przedmioty będą prowadzone w języku angielskim.

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku European cultures? Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu studiów społecznych. Zapoznasz się z dziedzictwem kulturowym różnych obszarów europejskich – od architektury aż po relacje międzykulturowe. Nacisk będzie kładziony na analizę i interpretację tych mechanizmów w aspekcie społecznym, politycznym oraz kulturowym. Taka wiedza umożliwi Ci w przyszłości podjęcie pracy mediatora. Będziesz mógł także pracować w firmach zajmujących się human resources and public relations. Jak widzisz możliwości jest sporo, więc jeżeli jesteś zainteresowany dorobkiem oraz kulturą europejską to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

 
 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując european cultures

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • życia społecznego społeczeństw europejskich,
  • procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw,
  • historii sztuki, psychologii klasycznej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku european cultures

Absolwent kierunku european cultures znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik administracji państwowej zajmujące się aspektem kulturowym,
  • pracownik firmy w dziale public relations,
  • mediator,
  • pracownik w branży turystycznej,
  • dziennikarz w dziale kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się naeuropean cultures, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język angielski, historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku EUROPEAN CULTURES

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek European cultures

EUROPEAN CULTURES - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek european cultures prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)