Europeistyka i stosunki transgeniczne

Europeistyka i stosunki transgeniczne

Europeistyka i stosunki transgeniczne studia

Europeistyka i stosunki transgeniczne studia - kierunek studiów

Europeistyka i stosunki transgeniczne to studia z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucji oraz wpływu na aspekty życia społecznego państw członkowskich. Jeżeli zatem interesujesz się studiami społecznymi i chciałbyś rozszerzyć tę wiedzę o zakres europejski to ten kierunek może okazać się idealnym połączeniem zainteresowań ze ścieżką kariery zawodowej!

Czego nauczysz się w ramach studiów Europeistyka i stosunki transgeniczne? Przede wszystkim skupisz się na historii, sztuce oraz kulturze starego kontynentu. Zapoznasz się z dziedzictwem kulturowym różnych obszarów europejskich – od architektury aż po relacje międzykulturowe. Co więcej, zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą Ci na zdawanie egzaminu na e-urzędnika European Computer Driving.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Europeistyka i stosunki transgeniczne? Po ukończeniu tych studiów będziesz przygotowany do pracy w placówkach szkoleniowych, biurach euroregionów oraz administracji publicznej. W zakres Twoich kompetencji będzie też wchodzić praca kancelaryjna oraz zarządzanie dokumentacją. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany studiami społecznymi z naciskiem na aspekt europejski to ten kierunek może być świetnym początkiem przyszłej kariery zawodowej!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując europeistykę i stosunki transgeniczne


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • finansowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej,
  • procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw,
  • rozwiązywania prostych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (pisemnie i ustnie) informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku europeistyka i stosunki transgeniczne


Absolwent kierunku europeistyka i stosunki transgeniczne znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik placówek szkoleniowych,
  • pracownik biur euroregionów,
  • pracownik administracji publicznej,
  • pracownik firmy konsultingowej,
  • pracownik kancelaryjny. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na europeistykę i stosunki transgeniczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku EUROPEISTYKA I STOSUNKI TRANSGENICZNE

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Komentarze (0)