Filologia – lingwistyka stosowana

Filologia – lingwistyka stosowana

filologia – lingwistyka stosowana studia

Filologia – lingwistyka stosowana studia - kierunek studiów

Filologia, a lingwistyka? Jaka jest zasadnicza różnica między tymi dwoma kierunkami? Krótko mówiąc – jak zostało zaznaczone w nazwie kierunku, lingwistyka jest jak najbardziej praktyczną nauką o języku, jego zastosowaniach na przeróżnych polach. Porównując lingwistykę i filologię można stwierdzić, że lingwistyka jest nauką języka, a filologia nauką o języku. Powinno być więc już jasne dla Ciebie, że jeśli nie znasz przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym danego języka, nie możesz uczyć się jego praktycznego zastosowania, więc aby kandydować na te studia, musisz władać danym językiem, gdyż mają one na celu pogłębienie Twoich kompetencji językowych w odniesieniu do obecnie wykonywanej pracy, bądź przyszłej pracy. Studiując na kierunku filologia - lingwistyka stosowana uczysz się dwóch języków, z czego jeden np. angielski, jest Twoim językiem wiodącym, a drugiego, np. niemieckiego uczysz się od podstaw. Ponad przedmiotami typowo językowymi takimi jak gramatyka praktyczna, opisowa, tłumaczenia symultaniczne w grę wchodzi również nauka języków obcych połączona z zagadnieniami z obszaru komunikacji międzykulturowej oraz biznesu i zarządzania. W programie studiów nie powinny natomiast znaleźć się przedmioty typowo filologiczne takie jak gramatyka historyczna, literaturoznawstwo dla danego obszaru językowego, historia obszaru itp.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię – lingwistykę stosowaną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • biegłej znajomości więcej niż jednego języka obcego w mowie i piśmie
  • tłumaczenia specjalistyczne
  • znajomość kultury obszaru językowego
  • szeroka wiedza językoznawcza
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia – lingwistyka stosowana

Absolwent kierunku filologia – lingwistyka stosowana znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • biurach tłumaczeń
  • placówkach dyplomatycznych
  • nauczyciel języka obcego
  • urzędach
  • turystyce i hotelarstwie
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na filologię – lingwistykę stosowaną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku FILOLOGIA – LINGWISTYKA STOSOWANA

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Komentarze (0)