fizyka medyczna studia

Fizyka medyczna studia - kierunek studiów

Jeśli w szkole zawsze byłeś dobry i z fizyki, i z biologii oraz nie możesz zdecydować, w którą stronę pójść zawodowo, kierunek fizyka medyczna, może być odpowiedni dla Ciebie. Na czym polega fizyka medyczna? Nauka i technika bezsprzecznie w ostatnich latach prują do przodu, rozwijają się w niesamowitym tempie. To spowodowało, że fizyk medyczny stał się nieodłączyn członkiem zespołów medycznych, a do jego zajęć należy nie tylko obsługa urządzeń, ale i zaplanowanie terapii oraz ochrona pacjentów przed jej skutkami ubocznymi, obliczenie dawek promieniowania, wybór i zastosowanie sprzętu w radioterapii onkologicznej, fluoroskopia, rezonans magnetyczny. Widzisz więc, że zawód ten wymaga wiedzy zarówno fizycznej, jak i typowej wiedzy medycznej jak anatomii, bilogii, bochemii i biofizyki.

Jako student kierunku fizyka medyczna spotkasz się z przedmiotami takimi jak współczesne zagadnienia biofizyki, matematyka wyższa, chemia nieorganiczna, termodynamika, elektromagnetyzm. Podstawy informatyki, narzędzia programowania oraz zajęcia w pracowniach fizycznych wprowadzą Cię w tajniki techniczne fizyki medycznej. Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu anatomii, techniki radiacyjnej, fizjologii, dozymetrii i wielu innych. Przykładowymi specjalnościami, jakie student może wybrać są dozymetria kliniczna, optyka w medycynie czy elektroradiologia. Musisz jednak wiedzieć, że jest to na tyle odpowiedzialna dziedzina nauki, stale rozwijająca się, że jako fizyk medyczny powinieneś stale aktualizować i poszerzać wiedzę na własną rękę czytając czasopisma branżowe, nowe publikacje, uczestnicząc w konferencjach naukowych, szkoleniach lub nawet studiach podyplomowych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując fizykę medyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat obrazowania medycznego przy pomocy takich technik jak RTG czy USG, itp.
  • podstaw fizycznych elektrokardiografii, elektroencefalografii i elektromiografii
  • anatomii, fizjologii i patologii
  • interpretowania podstawowych analiz statystycznych
  • korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku fizyka medyczna

Absolwent kierunku fizyka medyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • jednostkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie)
  • placówkach prywatnych
  • pracowniach diagnostycznych
  • laboratoriach
  • instytucjach naukowych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na fizykę medyczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy, chemia, fizyka z astronomią.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku FIZYKA MEDYCZNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Fizyka medyczna

FIZYKA MEDYCZNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Kierunek fizyka medyczna prowadzony jest przez:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek fizyka medyczna prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki UAM

Uniwersytet Warszawski

Kierunek fizyka medyczna - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Zielonogórski

Kierunek fizyka medyczna prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki i Astronomii UZ

Popularne artykuły dla kierunku FIZYKA MEDYCZNA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Komentarze (0)