Geografia morza i wybrzeża

Geografia morza i wybrzeża

Geografia morza i wybrzeża studia

Geografia morza i wybrzeża

Studia na kierunku geografia morza i wybrzeża oprócz wiedzy ogólnej z zakresu zagadnień fizyczno-geograficznych, społeczno-ekonomiczncych i regionalnych, koncentrują się na naukach o środowisku wodnym, zapewniający tym samym wiedzę stricte specjalistyczną. Jeśli więc jesteś zainteresowany tym, jak działa gospodarka wodna i studiowałeś wcześniej nauki przyrodnicze – kierunek geografia morza i wybrzeża może być kierunkiem, który będzie Ci odpowiadał. Jeśli jednak nie miałeś styczności z naukami przyrodniczymi wcześniej, ale wciąż chciałbyś uczęszczać na zajęcia tego kierunku – nic straconego! Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje zagadnienia takie jak: globalne problemy współczesności(przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne), funkcjonowanie środowiska przyrodniczego (z uwzględnieniem wpływu człowieka), problemy i metody monitoringu i kartowania środowiska geograficznego, ogólne wiadomości o środowisku geograficznym Polski i świata. Jako student będziesz uczęszczać na zajęcia z takich przedmiotów jak język obcy stosowany w naukach o Ziemi, zastosowania GIS w naukach o morzu, geologia morza i paleooceanologia, morskie i lądowe środowiska sedymentacyjne, zagospodarowanie złóż kopalin oceanicznych czy teledetekcja.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geografię morza i wybrzeża


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • kompleksowej oceny środowiska przyrodniczego
  • planowania rozwoju miast i regionów nadmorskich
  • pełnienia funkcji kierowniczych (badania i nauczanie)
  • ochrony i kształtowania środowiska
  • zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geografia morza i wybrzeża


Absolwent kierunku geografia morza i wybrzeża znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • placówki zarządzania obszarami przybrzeżnymi
  • szkoły
  • instytucje badawcze
  • instytucjach i urzędy związane z gospodarką morską
  • instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geografię morza i wybrzeża, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, język obcy, język polski.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku GEOGRAFIA MORZA I WYBRZEŻA

Komentarze (0)