Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia - kierunek studiów

Chcesz uzyskać przygotowanie zawodowe do pracy w nowoczesnej bibliotece – ośrodku informacji naukowej? Jeżeli tak to świetnym kierunkiem dla Ciebie będzie Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo? Przede wszystkim nauczysz się weryfikować i szukać odpowiednich informacji. Będziesz posługiwać się zarówno klasycznym bibliotekoznawstwem jak i nowoczesnym przekazem informacji w oparciu o systemy informacyjno-wyszukiwawcze.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo? Po ukończeniu studiów uzyskasz uprawnienia w zawodzie brokera informacji, co umożliwi Ci podjęcie pracy w bibliotece lub założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem świetnie odnajdujesz się w gąszczu informacji to ten kierunek może okazać się doskonałym początkiem kariery w tej dziedzinie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informację naukową i bibliotekoznawstwo


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
  • umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów www, baz danych),
  • praw autorskich, bibliotecznych i informacyjnych,
  • przygotowania do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo


Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • broker informacji,
  • pracownik portalu internetowego,
  • dokumentalista w mediach,
  • archiwista,
  • założyciel własnej działalności gospodarczej,

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na informację naukową i bibliotekoznawstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, fizyka z astronomią, historia sztuki, filozofia.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Komentarze (0)